WSP tilbyder kvalificeret og kompetent bygherrerådgivning, der hjælper vores kunder med at træffe de rigtige beslutninger med rettidigt omhu i alle bygge- og anlægsprocesser – også før de iværksættes.


WSPs bygherrerådgivning følger og underbygger udviklingen i den proces, som kundens behov og visioner bygger på.

WSPs bygherrerådgivning styrker kunden i at træffe de beslutninger, der mindsker projektrisikoen mest muligt fra først til sidst i bygge- og anlægsprocessen.

Vi rådgiver bl.a. inden for følgende områder:

 • Visions- og behovafdækning

 • Behovanalyse

 • Ideoplæg

 • Projektudvikling

 • Kommunikation

 • Brugerinvolvering

 • Kravspecifikation

 • Programmering

 • Planlægning

 • Organisering

 • Valg af samarbejds- og entrepriseformer – herunder OPP og OPS

 • Lejerrådgivning

 • Udbudsrådgivning kombineret med juridisk-teknisk rådgivning

 • Udbudsstrategi

 • Udbud af tjenesteydelser, vareindkøb og entrepriser

 • Konkurrencerådgivning

 • Procesledelse

 • Procesrådgivning

 • Projektledelse

 • Commissioning

 • Økonomi- tids- og kvalitetsstyring

 • Real estate/ejedomsudvikling

 • Due diligence

 • Konflikthåndtering/mediator

 • Teknisk rådgivning i forbindelse med konfilkter/voldgifter

 • Undervisning