Velplanlagte og effektive transportnet er grundstenen i økonomisk velstand. De har omfattende betydning for samfundet og for naturen, samtidig med at de kan være med til at skabe vigtige forandringer.

I WSP guider vi vores kunder til at træffe velovervejede beslutninger gennem grundig planlægning og funktionelt samarbejde, hvor vi udvikler effektive og bæredygtige strategier. Vi hjælper vores kunder med at udvikle projekter, der tager hensyn til de forskellige interessenters behov, og vi arbejder fokuseret på at udvikle effektive og bæredygtige strategier allerede i de tidligere stadier i udviklingen.

WSP har omfattende erfaring inden for alle områder af urban og regional transportplanlægning, samt i udvikling og drift af infrastruktur i byer.

Vi har udviklet omfattende, overordnede planer, studier og analyser, men arbejder også med mindre projekter, der er centrerede om mindre områder. Vores brede vifte af planlægningsydelser er baseret på omfattende erfaring erhvervet gennem både analyser og tidligere arbejde med mange forskellige slags udfordringer, og denne erfaring gør os i stand til at varetager projekter af en hver slags.

Eksperter i transportledelse

Som en af verdens største rådgivere, har vi specialister til alle projektfaser. Vores kunder gør brug af vores transportmodellering og planlægningsydelser til at støtte planlægningsfunktioner hos lokale myndigheder og til at skabe bæredygtige investeringsplaner inden for transport.

Vi arbejder både med statslige-, regionale, og lokale myndigheder, men også f.eks. planlægningsorganisationer i byer og landområder.

Politik og startegier

WSPs ydelser inden for transportplanlægning giver integrerede løsninger til kunder, der ønsker at en langtidssigtet udviklingspolitik og -strategi. Vi tilbyder ekspertanalyse af mulige udfordringer og strategisk tilgængelighed, ligesom vi rådgiver vores kunder om planlægning af og transport af passagerer og gods. Vores team er eksperter i at indsamle og analysere både nationalt, socialt og økonomisk data for at give vores kunder den bedste rådgivning, så de kan træffe store beslutning på et velinformeret grundlag.

Design med fokus på sikkerhed

En af de vigtigste aspekter i udviklingen af et transportsystem er at sikre brugernes sikkerhed. Vi hjælper myndigheder og motorvejsoperatører med at imødekomme denne udfordring ved både at trække på både vores erfaringer, samt relevant viden og undersøgelser. Hele vores tilgang til sikkerhed starter hos vores planlægningsteam, som sikrer at sikkerhed integreres i alle faser af projektet.  

Transportmodellering

Vi gør brug af den nyeste software inden for transportmodellering til at skabe integrerede transportmodeller på både lokale, regionale og nationale niveauer. Vi er ligeledes eksperter i at modellere alle former for transport, herunder køretøjer og gods med henblik på at optimere operationelle designløsninger.

Planlægning af offentlig transport

WSP har erfaring med planlægning af alle former for offentlig transport, herunder busser, taxa, letbane og tog og deres sammenhæng med bl.a. fodgængere, cykler.

Vores ydelser inkluderer strategisk rådgivning om politikker, efterspørgselsundersøgelser, serviceplanlægning og koordinering, business-case analyse, valg af rute og trafiknetsoptimering, samt rejseplanlægning. 

Planlægning af godstransport

Det er essentielt for den globale økonomi, at varer kan leveres hurtigt og effektivt. Vores eksperter står for analyse af udfordringerne ved at facilitere effektiv fragt af varer på både nationalt, regionalt og urbant niveau. Dette involverer en undersøgelse af, hvordan man bedst gør brug af politikker, teknologier og infrastruktur til at forbedre fragt af gods i hele verden.

Parkeringsplanlægning

De større byer i hele verden er udfordret, når det kommer til parkering. Demografiske trends og teknologier resulterer i nye behov og strategier inden for parkering. WSPs eksperter udvikler løsninger, der imødekommer disse trends, teknologier og lokale behov projekter af enhver størrelse.

Vores ydelser inden for trafikplanlægning inkluderer ligeledes

  • Klimatilpasning
  • Miljøpåvirkningsanalyser
  • Forundersøgelser
  • Finansielle analyser
  • Borgerinddragelse
  • Strategisk rådgivning
  • Transportmodelling
  • Urbant design