I takt med den øgede fokus på miljøet, på lokal-, lands- og verdensplan og de medfølgende øgede krav fra både virksomheder og myndigheder på minimering af projekters miljøpåvirkning indgår miljø som et centralt parameter på nærmest alle projekter i dag.


 Vores miljøteam er specialiseret inden for en lang række områder, hvilket bl.a. gælder miljøgodkendelser, -tilladelser, og projektering. Vi indgår i et samarbejde med virksomheder, der fokuserer på at investere, udvikle eller udvide eksisterende aktiviteter med det formål at optimere deres drift og vedligeholde deres infrastruktur eller nedlukke deres faciliteter. Vi er med i alle projektets faser, fra tidlige feasibility studier og due diligence undersøgelser til projektering og senere i driftsættelse og ibrugstagning og nye bygninger og faciliteter. Uanset hvilken opgave vi arbejder på, leverer vi de bedst mulige resultater til alle interessenter. Gennem tidlig og åben dialog med myndighederne sikrer vi, at myndighedsstyring bliver en integreret del af godkendelsesprocessen, lige fra første kontakt- og projektdefinition til inkorporering af myndighedernes krav og godkendelsesforhold.Vi hjælper med at positionere og optimere vores kunders projekter med det formål at sikre godkendelser og accept fra myndigheder, bygherre og naboer.

 

Lokal ekspertise med et globalt bagland

Vi arbejder lokalt, men har samtidig et globalt bagland, som gør det muligt, at kombinere vores lokale viden med en bred ekspertise, når vi skal finde den bedste løsning for hver opgave vi bliver stillet.  Med vores internationalt tilgængelige tværfaglige team er vi endvidere rustet til at analysere de miljøer, hvor projekter udføres, idet vores arbejde afspejler de specifikke behov inden for bestemte geografiske områder eller sektorer. Vores evne til at trække på ekspertise fra vores kontorer verden over, på tværs af en bred vifte af miljømæssige, sociale, økonomiske og tekniske discipliner i hele virksomheden, er en nøglefaktor, når vellykkede resultater leveres.