Klimatilpasning og fornyelse i Sydhavnen

Karens Minde Aksen skal sikre rekreative områder og biodiversitet, og er samtidig en vigtig brik i Københavns Kommunes samlede skybrudsplan.

img-karensminde-sti