Ny udredning om vandløbsregulativer

For Miljøstyrelsen har Orbicon | WSP udarbejdet tre faglige redegørelser om vandløbsregulativer, som kan danne grundlag for beslutninger om den fremtidige vandløbsadministration.