Det danske kystnære vandmiljø er under pres. Kun to ud af 119 danske vandområder er i det EU kalder god økologisk tilstand – en tilstand vi gennem EU’s vandrammedirektiv har forpligtet os til at opnå inden 2027. Det haster derfor med at opnå målet i de resterende 117 vandområder. En af de mest effektive og mindst omkostningsfulde løsninger er muslingeopdræt. Udover at rense vandet for næringsstoffer som kvælstof og fosfor forbedrer muslingeopdræt også biodiversiteten under anlæggene viser nye undersøgelser foretaget af Københavns Universitet under Blå Biomasses storskala muslingeopdrætsanlæg i Limfjorden ved Venø Sund.