Det er vigtigt med et sundt indeklima uden miljøfarlige stoffer, da et usundt indeklima påvirker medarbejdertrivsel, effektivitet samt koncentrations- og indlæringsevne. I WSP hjælper vi vores kunder med at skabe et sundt indeklima uden miljøfarlige stoffer.

IMG-skimmel

Mycometer-test

Anvendes hvor der er synlige tegn på fugtskader eller mistanke om egentlig skimmelsvampevækst og angiver skimmelsvampevækstens intensitet.

Pris pr. stk.: Kr. 750 ex. moms
Bestil test

DNA test

Anvendes ved mistanke om at indeklimaet påvirkes af skjult skimmelsvampevækst. Prøven bør ikke anvendes i tilfælde af synlig skimmelsvampevækst.

Pris pr. stk.: Kr. 1800 ex. moms
Bestil test

Kvalitetssikring

Vi udfører kvalitetssikring af de saneringsarbejder, som typisk varetages af skadesservicefirmaer. Dette er din sikkerhed for, at arbejdet er udført på betryggende vis og med det ønskede resultat.
Kontakt vores ekspert Søren Ekdahl.
Kontakt Søren

Ekspert i asbest

Gert Porse er WSPs ekspert i asbest og bliver brugt som syn- og skønsmand i voldgiftsretten. Han er uddannet miljøtekniker, har været konsulent for Teknologisk Institut samt arbejdet med miljøfarlige stoffer, indeklima og bygge og anlæg siden midten af 1980'erne.
Kontakt Gert
thn-red-asbest

Asbest

Vi udfører screeninger og kortlægninger for asbest.  Der kan også sendes prøver til analyse og påvises der asbest, er rådgivning via telefon/mail inkl i prisen. 

For en enkeltprøve koster det kr. 750 + moms.
IMG-Indeklima-Undersgelse

Asbest i indeklimaet

Har du mistanke om at din bygning kan være forurenet med asbest i forbindelse med fx tagrensning eller tagskifte, så kan vi komme ud og undersøge.
Vi kan også fremsendes geltape og vejledning til prøvetagning, hvis du selv ønsker at stå for den del.

IMG-miljoe

Test og analyse

Hos WSP kan vi hjælpe med analyse af materialeprøver for artsbestemmelse af trænedbrydende svampe og -insekter. Du kan selv udtage prøver eller vi kan gøre det for dig. Vi søger for analyse og svaret fremsendes til dig pr. email.

Pris: 950,00 DKK.

Forsikring

Svampeskader vil som regel være dækket af din husforsikring, imens der ved rådskader kan være forskel på forsikringsdækningen hos de enkelte forsikringsselskaber.

Forebyggelse

I forlængelse af skadesudbedringen, kan vi hjælpe vores kunder med en hensigtsmæssig reetablering af skadesramte konstruktioner. Materialevalg og konstruktionsopbygning har stor betydning når det gælder forebyggelse af svampe- og insektangreb, og vi hjælper vore kunder sikkert i mål med reetablering af konstruktionerne efter skadesudbedring.