Voimmeko auttaa yhteisöjä menestymään arvaamattomassa maailmassa?

Arvostamme henkilökuntaamme ja mainettamme.

Ryhdymme erityisiin toimenpiteisiin houkutellaksemme, osallistaaksemme ja pitääksemme yrityksessämme alan parhaat ammattilaiset sekä auttaaksemme heitä kehittymään, sillä henkilökuntamme tekee organisaatiostamme suurenmoisen. Korkeimmat eettiset standardit ovat kaikkien toimintojemme keskiössä. Ammattimaisuus kuuluu olennaisena osana tarjontaamme. Nöyrää toimintatapaamme höystää moraalinen ja intellektuaalinen rehellisyys, lupaustemme pitäminen, kaikkien kohteleminen kunnioittavasti, työtovereidemme tukeminen ja moninaisuuden tukeminen. Välitämme ihmisistä sekä heidän edistymisestään ja tarjoamme urakehitystä ammattimaisille työntekijöillemme. Tuemme uusia nuoria työntekijöitämme, koska uskomme tuoreiden näkökulmien tuovan mukanaan upeita ideoita ja uutta energiaa.

HAASTA OLETTAMUKSET
EDUSTA MUUTOSTA
MUOVAA ASENTEITA

Olemme sitoutuneet paikallisesti kansainvälisessä mittakaavassa.

Vahvuutemme on kykymme sopeutua asiakkaidemme kulttuureihin ja paikallisiin markkinoihin. Tarjoamme asiakkaillemme samaa personalisoitua palvelua kuin asiantuntijayrityksetkin samalla, kun hyödynnämme monimutkaisissa projekteissa tarvittavaa maailmanlaajuista ammattitaitoamme ja autamme asiakkaitamme toteuttamaan tavoitteensa. Pystymme tähän pysymällä ketterinä, järkevällä lähestymistavalla sekä pitämällä rakenteemme ja liiketoimintamallimme yksinkertaisena ja kilpailukykyisenä. Kasvuun keskittymällä voimme myös palvella asiakkaitamme paremmin, sillä voimme laajentaa tarjontaamme, asiantuntemustamme ja maantieteellistä kantamaamme.

Keskitymme tulevaisuuteen ja haastamme nykytilan.

Vahvuutemme on kykymme sopeutua asiakkaidemme kulttuureihin ja paikallisiin markkinoihin. Tarjoamme asiakkaillemme samaa personalisoitua palvelua kuin asiantuntijayrityksetkin samalla, kun hyödynnämme monimutkaisissa projekteissa tarvittavaa maailmanlaajuista ammattitaitoamme ja autamme asiakkaitamme toteuttamaan tavoitteensa. Pystymme tähän pysymällä ketterinä, järkevällä lähestymistavalla sekä pitämällä rakenteemme ja liiketoimintamallimme yksinkertaisena ja kilpailukykyisenä. Kasvuun keskittymällä voimme myös palvella asiakkaitamme paremmin, sillä voimme laajentaa tarjontaamme, asiantuntemustamme ja maantieteellistä kantamaamme.

HAASTA OLEMASSA OLEVA
USKO MAHDOTTOMAAN
LUO PYSYVÄÄ

Me vaalimme yhteistyötä kaikessa, mitä teemme.

Kansainvälinen ketteryytemme perustuu yhdessä kehittämäämme työympäristöön. Antaumuksemme tiimityöhön luo ainutlaatuisia kansainvälisiä verkostoja, joiden erinomaiset ammattilaiset ymmärtävät yhteistyön johtavan suuriin saavutuksiin. Omaksumme huipputehoisen kulttuurin ja tuemme sitä pyrkien aina oppimaan muilta ja vaalimaan stimuloivaa työympäristöä. Asetamme tiimimme edun omamme edelle ja yrityksessämme työskentely on paras tapa ymmärtää täysin yrityksessämme vallitseva ystävällinen ilmapiiri.

Kulttuurimme on voimaannuttava ja kannamme vastuun.

Meillä on valta tehdä haasteista mahdollisuuksia samalla, kun kannamme vastuun normit ylittävistä standardeista. Proaktiivinen johtajuutemme voimaannuttaa meidät olemaan asiakaskeskeisiä, ketteriä ja reagoivia samalla, kun olemme vastuussa asiakkaillemme, työtovereillemme sekä osakkeenomistajillemme. Yrityksemme tuottavuus on elintärkeää tulevaisuudellemme, minkä vuoksi huolehdimme yrityksestämme vastuullisesti aivan kuin se olisi meidän omamme.

[Read our Full Manifesto]

Voimmeko auttaa yhteisöjä menestymään
arvaamattomassa maailmassa?

Voimmeko varautua odottamattomaan,
nähdä pintaa syvemmälle
ja luoda jotain uskomatonta?

Voimmeko suunnitella jotain aivan uutta?

Pystymmekö ajattelemaan kansainvälisesti,
mutta toimimaan paikallisesti?

Voimmeko vaalia ja
yhdistää yhteisöjä?
Pystymmekö tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin?

Pystymmekö ennakoimaan tulevaa,
pitämään kiinni tavoitteistamme
ja kantamaan vastuumme?

Voimmeko suunnitella maailman, jossa ystävämme,
perheemme ja läheisemme voivat menestyä?

Entä jos voimme?
WSP

Manifestomme