Voimmeko auttaa yhteisöjä menestymään arvaamattomassa maailmassa?

Pidämme työntekijöitämme ja mainettamme suuressa arvossa.

Teemme kaikkemme, jotta olisimme houkutteleva, kehittymiseen kannustava sekä sitouttava työnantaja, joka pitää kiinni erityisosaamisalojemme parhaimmista ammattilaisista. Tämän asenteen vuoksi menestymme. Kaiken tekemämme ytimessä ovat korkeimmat mahdolliset eettiset standardit. Ammattimaisuus on osa kaikkea tarjoamaamme. Olemme nöyriä, toimimme yhtenäisten moraalisten ja älyllsten periaatteiden mukaisesti, pidämme lupauksemme, kohtelemme kaikkia kunnioittaen, tuemme kollegoitamme ja arvostamme moninaisuutta. Välitämme yksilöistä ja heidän kehityksestään ja tarjoamme mahdollisuudet innostavaan urakehitykseen kaikille osaajillemme. Kannustamme nuoria osaajiamme, sillä uskomme tuoreiden näkemysten tuomiin uusiin ajattelutapoihin ja energiaan.

HAASTA OLETTAMUKSET
EDUSTA MUUTOSTA
MUOVAA ASENTEITA

Olemme paikallisesti omistautuneita, mutta osaamisemme on kansainvälistä.

Kykymme sopeutua asiakkaidemme paikallisen liiketoiminnan kulttuuriin on vahvuutemme. Tarjoamme paikallisiin olosuhteisiin sopivia erityispalveluita, jotka hyödyntävät maailmanlaajuista erityisosaamistamme. Autamme asiakkaidemme tavoitteiden toteuttamisessa myös kaikkein monimutkaisimmissa hankkeissa. Tämä on mahdollista, sillä olemme ketteriä, tarjoamme järkeviä lähestymistapoja, ja rakenteemme sekä liiketoimintamallimme ovat yksinkertaisia ja kevyitä. Keskitymme kasvuun, minkä vuoksi voimme palvella myös asiakkaitamme paremmin laajemman tarjonnan, osaamisen ja maantieteellisen kattavuuden myötä.

Keskitymme tulevaisuuteen ja haastamme vallitsevat olosuhteet. 

Ennustamme tulevaisuuden kehityssuuntia, jotta voimme ehdottaa asiakkaillemme täysin uudenlaisia ajatus- ja ratkaisumalleja. Näiden ideoiden avulla asiakkaamme voivat helpommin saavuttaa liiketoiminnalliset tavoitteensa. Esitämme kysymyksiä, katsomme monimutkaisia ongelmia monesta näkökulmasta ja löydämme rajoja rikkovia ratkaisuja. Kehitymme jatkuvasti ongelmanratkaisijoina: parannamme, uudistamme ja onnistumme. Olemme vakuuttuneita siitä, että kehittämämme ratkaisut muovaavat tulevaisuuden yhteisöjä ja auttavat yhteiskuntia menestymään kestävällä tavalla. Muutos auttaa meitä tavoittelemaan määrätietoisesti erinomaisuutta.

HAASTA OLEMASSA OLEVA
USKO MAHDOTTOMAAN
LUO PYSYVÄÄ

Painotamme yhteistyön merkitystä kaikessa, mitä teemme.

Kansainvälinen ketteryytemme perustuu yhdessä tekemisen arvostamiseen. Olemme omistautuneita tiimityöskentelijöitä, minkä vuoksi olemme myös kansainvälisesti erittäin verkostoituneita. Ymmärrämme, että suuret saavutukset ovat usein monen toimijan yhteistyön tulosta. Vaalimme ja tuemme tehokasta työskentelykulttuuria, pyrimme aina oppimaan muilta ja luomme innostavia työskentely-ympäristöjä. Laitamme ryhmän edun omamme edelle. Ryhmäämme liittyminen on paras tapa ymmärtää yhteishenkeä, joka määrittää työyhteisöjämme.

Kannustamme kaikkia ongelmanratkaisuun ja kannamme vastuumme.

Olemme valmiita muuttamaan haasteet mahdollisuuksiksi. Samanaikaisesti kannamme vastuumme ja tähtäämme työn laatuun, joka ylittää kaikki standardit. Ennakoiva johtaminen rohkaisee asiakaslähtöisyyteen, ketteryyteen ja reagointiherkkyyteen. Kannamme vastuuta asiakkaillemme, vertaisillemme ja osakkaillemme. Yhtiömme kannattavuus vaikuttaa olennaisesti tulevaisuuteemme, minkä vuoksi hoidamme liiketoimiamme erittäin vastuullisesti.

Lue koko manifestomme

Voimmeko auttaa yhteisöjä menestymään
arvaamattomassa maailmassa?

Voimmeko varautua odottamattomaan,
nähdä pintaa syvemmälle
ja luoda jotain uskomatonta?

Voimmeko suunnitella jotain aivan uutta?

Pystymmekö ajattelemaan kansainvälisesti,
mutta toimimaan paikallisesti?

Voimmeko vaalia ja
yhdistää yhteisöjä?
Pystymmekö tarttumaan uusiin mahdollisuuksiin?

Pystymmekö ennakoimaan tulevaa,
pitämään kiinni tavoitteistamme
ja kantamaan vastuumme?

Voimmeko suunnitella maailman, jossa ystävämme,
perheemme ja läheisemme voivat menestyä?

Entä jos voimme?
WSP

Manifestomme