Tulevaisuuden huomioivaa siltasuunnittelua

Maailma ympärillämme muuttuu kiihtyvällä tahdilla.  Muutos edellyttää uusia näkökulmia kaupunkien, liikenneratkaisujen ja elinympäristöjen kehittämiseen. Ei riitä, että ratkaisut suunnitellaan vastaamaan nykytilaa. Jotta onnistuisimme kestävän yhteiskunnan rakentamisessa, on syytä pohtia, millaisiin muutoksiin meidän täytyy varautua.  

Kirjoittaja

Carita Fredriksson
Suunnittelija, sillat