Esiselvitys IPM-suunnittelumallin toimintaperiaatteista ja tietovarannoista

IPM, (Integrated Planning Model), on Ruotsin WSP:n kehittämä yhdyskuntarakenteen strategiseen suunnitteluun soveltuva suunnittelutyökalu. IPM-mallilla ohjataan maankäytön kasvua sijoittumaan valittujen strategioitten mukaisesti.