Matkailun aluerakenne Uudellamaalla

WSP:n ja Uudenmaan liiton laatima matkailun aluerakenne 2050 –selvitys on julkaistu. Selvitys- ja visiotyön on tarkoitus toimia yhtenä taustaselvityksenä Uusimaa-kaavaa 2050 ja sen toteuttamisohjelmaa varten. Työn lopputuloksena syntyi työväline eri toimijoille matkailun kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi Uudellamaalla.