Yunnanin läänissä Kiinan lounaisosassa sijaitsevan noin 100 km ympärysmitaltaan olevan Fuxianjärven ympärille halutaan raideliikenteen järjestelmä turistien houkuttelemiseksi ja toisaalta järven ekologisen tasapainon turvaamiseksi kehittyvän maankäytön myötä. Kutsukilpailun tavoitteena oli arvioida eri raidejärjestelmien toteutettavuutta luonnonkauniissa ja vuoristoisessa järviympäristössä, joka on verrattavissa esim. Zurichiin tai Geneveen. Erityishuomion kohteena oli monorail.