Oulun meriväylän ruoppaushanke

WSP:llä on käynnissä ensimmäinen meriväylän ruoppauksen valvontahanke. Kyseessä on Oulun Satama Oy:n, Oulun kaupungin ja Liikenneviraston yhteishankinta, jonka läpiviennistä vastaa Oulun Satama Oy WSP:n rakennuttamispalveluiden avustuksella. Meriväylää syvennetään 10 metrin kulkusyvyydestä 12,5 metrin syvyyteen.

Ruoppaushankkeen työt alkoivat syyskuun alussa ja jatkuvat lokakuun loppuun. WSP vastaa projektissa hankinnasta, turvallisuuskoordinoinnista, projektin hoidosta ja valvonnasta.

Ruoppaushankkeen yhteydessä meriväylä tullaan linjaamaan uudelleen pääasiassa luonnonsyvää linjausta pitkin. Uusi meriväylä on 77 kilometriä pitkä ja siitä 22 kilometriä, Oulun satamasta lähtien, kulkee pitkin nykyistä väylää ennen kuin uuden väylän linjaus alkaa. Ruopattavia massoja on noin 1,5 miljoonaa kuutiota. Koko hankkeen kustannus on noin 18 miljoonaa euroa.

”Yhteistyö tilaajan organisaation kanssa on ollut todella kitkatonta ja ammattimaista. Oulun Satama Oy on nykyaikainen ja ammattitaitoinen tilaajaorganisaatio, jolta löytyy visioita tulevaisuuteen, tälläkin hetkellä satamassa on käynnissä normaalin satamatoiminnan lisäksi kolme erillistä urakkaa, ja työn alla on jo uusia hankkeita”, kertoo hankkeen vastuuvalvoja Markku Seppälä.

Hankkeen urakoitsijana toimii tarjouskilpailun voittanut belgialainen Jan De Nul NV, joka on tuonut hanketta toteuttamaan reilut sata työntekijää. Ruoppaustyöt tehdään kahdella eri ruoppaajalla: (takaimuruoppaaja) hopperilla nimeltään Alexander Von Humboldt (120,5 m) ja (leikkuri-imuruoppaaja) kutterilla nimeltään Fernão De Magalhães (138,5 m). Suomen aluevesillä ei ole koskaan ennen käynyt näin isoja ruoppauskalustoja. Hankkeessa avomerellä olevat ruoppausmassat läjitetään kolmelle eri meriläjitysalueelle ja satama-altaan massat läjitetään tätä ruoppaushanketta varten rakennettuun läjitysaltaaseen.   

WSP:n  projektihenkilöstö toteutti tilaajalle kohteen kilpailuttamisen ja  varmisti, että hankinta-vaiheessa toimitaan EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja koskevan hankintalain mukaisesti. Toteutusvaiheessa vastuullamme on hoitaa kohteen valvonta, turvallisuuskoordinointi, projektinhoito sekä huolehtia ja tarkastaa, että urakoitsija on suunnitellut työvaiheensa urakka-asiakirjojen, lakien, määräysten ja vesiluvan mukaisesti, toteuttaa heille osoitetut työt ja, että riskitekijöihin ja turvallisuuteen kiinnitetään tarvittava huomio.

img_oulun_merivaylan_ruoppaushanke_1_

img_oulun_merivaylan_ruoppaushanke_2_