Pelillistäminen ja vuorovaikutus hankeviestinnässä

WSP:n Game Studion tärkeänä tavoitteena on parantaa hankeviestintää ja vuorovaikutusta interaktiivisten visualisointien ja pelillistämisen avulla. Pelimallin hyödyntäminen hankesuunnittelun eri vaiheissa palvelee kokonaisuuden hahmottamista, suunnitteluongelmien ratkaisua ja sidosryhmäviestintää. 

Palvelujen ja arkkitehtuurin kokemuksellisuus: Länsiterminaali 2 

WSP:n Game Studio laati pelimallin Helsingin Jätkäsaaren vuoden 2017 alussa avautuneesta matkustajaterminaalista.

”Malli tarjosi suunnittelijoille, rakennuttajille ja asukkaille havainnollisen esityksen terminaalirakennuksen arkkitehtuurista, liikennejärjestelyistä ja eritoten matkustajapalvelujen kokemuksesta. Mallissa käyttäjät pystyivät kulkemaan rakennuksen sisäpuolella matkustajan polun sisääntuloaulasta aina laivan maihinnoususilloille asti”, WSP:n Game Studion Olli Poutanen kertoo.

Rakennuksen ulkopuolella perehtymisen ja arvioinnin kohteena olivat ajoneuvoliikenteen järjestelyt ja opasteet. Check-in alue palveluineen mallinnettiin helpottamaan matkustajien laivaan suuntautuvan palvelupolun hahmottamista.

Pelimallin hyödyntäminen hankesuunnittelun eri vaiheissa palveli kokonaisuuden hahmottamista sekä sidosryhmäviestintää mm. sisäisissä kokouksissa että osana erityisesti Jätkäsaaren asukkaille tuotettua Satamahulinat-tapahtumaa.

Yhteisen vision herättäminen: Hyvinkään joukkoliikenneterminaali 

Toinen hyvä esimerkki hankeviestinnän ja vuorovaikutuksen kehittämisestä on Hyvinkään joukkoliikenneterminaali. Hyvinkään Liikenne Oy:lle toteutettu Hyvinkään Kansi –peli antaa käyttäjälle mahdollisuuden hypätä tulevaisuuden terminaaliympäristöön kokeilemaan uudistettuja linja-autoyhteyksiä.

Mallissa voi vapaasti liikkumalla tutustua paikallisliikenteen kehitysehdotukseen. Pelissä hahmottuvat sekä muutoksen tuomat parannukset julkisen liikenteen vaihtoyhteyksiin Hyvinkään sisällä että suunnitelman mahdollistava entistä sujuvampi liittyminen pääradan junaliikenteeseen. Kamera-ajot ja vapaa tarkastelu tarjoavat myös näyn hankkeen vaikutuksesta kaupunkikuvaan ja keskustan liikennejärjestelyihin.

Hyvinkään Kansi -peliä on esitelty menestyksellä muun muassa valtuustoryhmän kokouksissa. Mallin ansiosta hankkeeseen kohdistuvia ennakkoluuloja on pystytty käsittelemään tehokkaasti. Esimerkiksi hankkeen toteuttamisideoiden ja tavoitteiden puutteelliseen ymmärrykseen liittyviä väärinkäsityksiä on saatu purettua havainnollisen mallin avulla.

 

Lisätietoja:

Matti Tapaninen
Yksikönpäällikkö, Kaupunkiarkkitehtuuri
puh: +358 50 574 8626
matti.tapaninen@wsp.com