Siltoja yli rajojen – WSP Finland ja WSP Sweden ainutlaatuisessa siltasuunnitteluprojektissa

Kiirunan kaupunki Pohjois-Ruotsissa on suurten inframuutosten äärellä. WSP Finland ja WSP Sweden suunnittelevat yhteistyössä Kiirunan E10-ohitustielle kymmenen uutta siltaa.

 

Kiirunavaarasta on louhittu rautamalmia yli sadan vuoden ajan. Arvioiden mukaan malmia riittää ainakin vielä sadaksi vuodeksi. Kaivoskaupunki Kiirunaa on päätetty siirtää, jotta se ei romahtaisi kaivausten myötä. Kaupungin siirto kaivoksen tieltä on iso ponnistus ja siirto on aloitettu infrastruktuurista.

Trafikverket kilpailutti elokuussa 2017 kymmenen sillan ST–hankkeen kahtena erillisenä urakkana, josta GRK voitti kahden suurimman sillan urakan. Toisen kahdeksan pienempää siltaa käsittävän urakan voitti ruotsalainen NYAB, joka myöhemmin otti aliurakoitsijakseen GRK:n. WSP Finland ja WSP Sweden on tehnyt yhteistyössä kaikkien kymmenen sillan rakennussuunnitelmat GRK:n tilaamana. Varsinainen suunnittelutyö pääsi käyntiin vasta huhti–toukokuussa. Rakennussuunnitelmat tehtiin viidessä kuukaudessa siten, että suunnittelutyö oli valmis lokakuussa 2018. Nyt odotellaan mahdollisia työnaikaisia muutoksia – rakennelmien tulisi olla valmiina lokakuussa 2019.

Suomalaiset suunnittelivat yhden kehäsillan, kahden puukantisen latusillan teräsbetoniset alusrakenteet, sekä suurimman hankkeen sillan, Sandstensbergin liittopalkkisillan. Lisäksi Matojärven liittopalkkisillan mallinnus- ja piirustustyöt tehtiin suomessa. Ruotsalaiset taas mitoittivat Matojärven liittopalkkisillan, suunnittelivat 4 kehäsiltaa, yhden teräsholvisillan ja hoitivat projektihallinnon, asiakirjat ja suunnitteludokumentit. Geotekninen suunnittelu tehtiin kokonaan ruotsalaisilla resursseilla. Kaikki suunnitelmat laadittiin ruotsinkielellä kaikkien dokumenttien osalta.Vierailu Ruukki Construction tehtaalla

Ruukki Construction toimittaa kahden liittopalkkisillan teräsrakenteet. Suunnittelutyön päätteeksi WSP Swedenin siltasuunnittelijat vierailivat WSP:n Oulun toimistolla lokakuussa. Suunnitteluryhmä tutustui Ylivieskan Ruukin tehtaaseen ja kävi seuraamassa työn edistymistä.


Kokemuksia yhteistyöstä – uudet toimintatavat ja kaksikielisyys

Alkuvaiheen viivästyksistä johtuen suunnitteluaikataulu oli tiukka. Suunnittelijat kuitenkin venyivät, eikä vaikutuksia rakentamisaikatauluun tullut. Yhteistyö ruotsalaisten ja suomalaisten suunnittelijoiden välillä on ollut välitöntä ja sujuvaa vaikkakin kaksikielisyys ja mm. piirustusstandardit sekä dokumenttien sisältö ja määrä ovat tuoneet oman lisänsä työskentelyyn. Myös sidosryhmien lukumäärä (kaksi urakoitsijaa, Trafikverket, Ruukki, Sepa, varusteiden toimittajat sekä suunnittelijoita Suomessa ja Ruotsissa) ja kommunikointi haastoivat hankkeessa. Lisäksi ruotsalainen projektinhallinta on suomalaisesta poikkeava ja siitä suoriutumiseen tarvitaan paikallista osaamista.

Vastaavaa yhteistyötä Ruotsin WSP:n kanssa ei ole aikaisemmin ollut. Aloite hankkeeseen tulikin urakoitsijalta. Yhteinen hanke on ollut molemmin puolin positiivinen kokemus ja jatkoa ajatellen WSP Finlandin siltaosaajat ovat nyt ruotsalaista ST–hankekokemusta rikkaampia. Nyt on hyvä pohja lähteä pohtimaan uusia yhteisiä hankkeita.

 

Yhteystiedot:

Jussi Pinola
Yksikönpäällikkö, Sillat
jussi.pinola@wsp.com