Shenzhenin kaupunki asetti tavoitteet korkealle kilpailuohjelmassa 4,9 km²:n laajuisen alueen uudistamiseksi kaupungin keskustassa. Tavoitteena oli suunnitella Xiangmi-tekojärven ympäristöön ekologinen, avoin ja kulttuurisesti elinvoimainen kaupunkitila kansalaisille ja samalla houkutteleva kaupunkirakenne konferenssikeskuksineen.

Katso ehdotus videona (5 min)  


Kahden kuukauden intensiivisen yhteistyön jälkeen Helsingissä, Tukholmassa ja Guangzhoussa, WSP:n ja Mandaworksin tiimi tuotti kilpailuehdotuksen, joka sai jaetun 2. palkinnon Shenzhen Xiangmi Lake -kaupunkisuunnittelukilpailussa. Tuomariston arvioinnissa ehdotuksemme sijoittui viidenneksi kilpailuun osallistumishakemusten kautta valitun 15 ammattitiimin joukossa.

Kuten usein Kiinassa järjestetyissä kilpailuissa, kilpailussa oli kaksi vaihetta: hakemusvaihe, jossa toimitettiin aineistoa referenssiprojekteista, ja suunnitteluvaihe mukaan valituille tiimeille. Eroten muista kilpailuista, joissa yleensä valitaan 4-6 tiimiä varsinaiseen suunnitteluvaiheeseen, tässä kilpailussa suunnitteluvaiheeseen valittiin 15 tiimiä yhteensä noin 70 ehdokkaan joukosta. Olimme ylpeitä tultuamme valituiksi kilpailuun monien tunnettujen toimistojen mukana. Hakemuksia tuli mm. Yhdysvalloista, Saksasta, Hollannista, Ranskasta, Espanjasta, Japanista, Australiasta ja Kiinasta.

 

WSP ja Mandaworks kaupunkisuunnittelu

Viistonäkymä suunnitellulle alueelle koillisesta

 

Kilpailuehdotuksemme

Xiangmi on tekojärvi, joka on rakennettu 1950-luvun puolivälissä maanviljelyä ja tulvien lieventämistä varten. Nykyään järvi sijaitsee 10 miljoonan asukaan megapolin nopeasti kehittyvä keskustassa. Vesistöjen, viheralueidensa ja Shenzhenin kaupungin ydinkeskustan (Futian CBD) läheisyyden vuoksi tämä nykyään väljästi rakennettu kaupunkialue tarjoaa merkittävän potentiaalin. Ehdotimme alueelle kulttuurista menneisyyttä huomioivaa joustavaa rakennetta, joka sisältää konferenssikeskuksen, toimisto- ja asuinkortteleita sekä järven virkistykseen rantoineen. Suunnittelualueen laajuudesta johtuen esitetyn rakentamisen kokonaisvolyymi on 3,7 miljoonaa k-m². Lisäksi ehdotus sisälsi alueen aiempiin käyttöihin perustuen ekologisesti ja käytön kannalta monipuolista kaupunkitilaa ja -maisemaa. Lisäksi suunnitelma sisälsi yhteydet metroasemille sekä alueen sisäisen liikkumisen ja ympäröivään kaupunkirakenteeseen kytkeytymisen ratkaisut.

Ehdotuksessa keskeinen idea ovat kaksi erilaista toisiinsa yhdistyvää pohjois-etelä –suuntaista vyöhykettä: Urbaani ranka Xiangmi-järveen länsirannalla tarjoaa edustavan julkisen rannan monine erilaisine kulttuuri- ja kaupallisine aktiviteetteineen. Maisemaranka järven itäpuolella palauttaa luonnollisia elinympäristöjä ja tarjoaa mahdollisuuden vedenkäsittelyyn, virkistykseen sekä tutkimus- ja koulutustiloja. Yhdessä nämä kaksi rankaa muodostavat järven kiertävän silmukan, joka aktivoi uudelleen Xiangmi -järven sosiaalisesti ja ekologisesti, sekä integroi luonnon ja kaupungin. Molemmat rangat yhdistyvät olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen pohjoisessa ja etelässä muodostaen laajan ekologisen ja kaupunki-ilmastoa parantavan yhdyskäytävän vuorilta meren rantaan.


Alueen liikennejärjestelmä perustuu älykkään liikkumisen periaatteisiin. Alue itsessään tarjoaa erinomaiset jalankulun ja pyöräilyn edellytykset. Metroasemien kautta kiertäväksi ehdotettu uusi moderni kaupunkijunaraide tarjoaa suuren kapasiteetin kestävälle liikkumiselle, ja palvelee sekä suunniteltua että nykyistä maankäyttöä. Nykyiset ja uudet metroasemat tarjoavat kattavat yhteydet Shenzhenin kaupungin alueelle sekä rautatieasemalle.


Kilpailutiimiimme kuuluivat Suomen WSP:lta liikenteen, kaupunkisuunnittelun, kestävän maiseman ja maisema-arkkitehtuurin asiantuntijat sekä Kiinan WSP:n vesiasiantuntijat. WSP Finlandin asiantuntijat olivat mukana luomassa alueen kokonaiskonseptia sekä vesi- ja viheralueratkaisuja. Mandaworks vastasi kaupunkirakenteen tarkemmasta suunnittelusta ja WSP liikenteen suunnittelusta. Osallistuminen Xiangmi Lake –kilpailuun antoi hyvän näköalan kansainväliseen kaupunkisuunnittelun tasoon ja mahdollisti syvällisemmän ymmärryksen hankkimisen Kiinan kaupunkisuunnittelusta.

 

Suomen WSP:lta kilpailutiimin työhön osallistuivat Hiroko Kivirinta, Olli Haveri, Elisa Lähde, Terhi Tikkanen-Lindström, Juho Manka, Daniela Rosqvist, Simon Xiong-fei Tang and Esther Yun-Zhi Ling.