WSP mukaan Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän Ilmastokumppanit -verkostoon

Helsinki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä ja vahvistaa yhteistyötä ilmastonmuutoksen hillinnässä yritysten kanssa. WSP Finland Oy liittyi Helsingin Ilmastokumppanit -verkostoon allekirjoittamalla sopimuksen apulaispormestari Anni Sinnemäen kanssa 31.10.2018. Ilmastokumppanit sitoutuvat olemaan mukana tekemässä hiilineutraalia Helsinkiä ja vähentämään kasvihuonekaasupäästöjään yrityksen itse valitsemin tavoittein ja keinoin.

Helsingin kasvihuonekaasupäästöistä yli puolet syntyy kotitalouksien kulutuksesta, ja helsinkiläiset ovat yhä kiinnostuneempia elämäntapansa vaikutuksista ilmastoon. Yritysten käsissä on vähentää omia päästöjään ja kehittää sellaisia palveluita ja tuotteita, jotka auttavat vähentämään päästöjä ja muuta ympäristön kuormitusta. Ilmastokumppaneiksi liittyvien yritysten sitoumukset auttavat esimerkiksi kierrättämään tehokkaammin, syömään ilmastoystävällisemmin, liikkumaan vähäpäästöisemmin ja osallistumaan hiilineutraaleihin tapahtumiin.

WSP Finland Oy:n Terhi Tikkanen-Lindströmin mukaan yritykselle on luontevaa ja arvokasta olla mukana kumppaniverkostossa.

Me osallistumme kumppanuuteen konsultoimalla kestävyys ja tulevaisuuden ennakointi huomioon ottaen. Tuotantoa harjoittavat ilmastokumppanit myös lupaavat laskea toiminnan päästöjä tuntuvastikin. Myös meidän WSP:llä tulee skarpata edelleen esimerkiksi asettamalla toimitiloille ja omille toimittajillemme kestävyysvaatimuksia, ja luomalla työntekijöille tilaisuuksia syödä kestävästi tuotettua ruokaa ja liikkua työmatkoja terveyttä lisäten ja päästöjä vähentäen. Viimeksi mainittu voisi tapahtua muun muassa digitaalisen työskentelyn mahdollisuuksia edelleen enemmän hyödyntäen. Oli erittäin kannustavaa olla mukana ja kuulemassa 21 muun nyt verkostoon liittyvän kumppanin lupauksia. Verkosto on mainio mahdollisuus vaihtaa tietoa ja luoda uusia kontakteja”, Tikkanen-Lindström sanoo.

 

WSP Finland Oy:n ilmastositoumus:

  • Tarjoamme ennakoivaan ajatteluun perustuvaa konsultointia ja monialaista osaamista auttaaksemme asiakkaitamme menestymään muuttuvassa maailmassa. Luomme asiakkaalle lisäarvoa kehittämällä aktiivisesti kestävämpiin toimintatapoihin johtavia ratkaisuja ja innovaatioita Future Ready ®/TM-toimintamallin avulla.
  • Seuraamme aktiivisesti toimintamme vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan.
  • Olemme sitoutuneet edistämään viisasta liikkumista työ- ja työasiointimatkoilla (HSL:n Työpaikka joka liikuttaa -sertifikaatti) ja laadimme vuosittain viisaan liikkumisen seurantakyselyn koko henkilöstöllemme.
  • Kehitämme ISO9001- ja ISO14001- sertifioitua johtamisjärjestelmäämme ja ylläpidämme terveellisiä, turvallisia ja kestäviä käytäntöjä työympäristössämme.

 

Mikä on Ilmastokumppanit-verkosto?

Helsinki on hiilineutraali vuonna 2035. Ilmastokumppanit on Helsingin kaupungin ja Helsingin elinkeinoelämän yhteistyöverkosto. Ilmastokumppanit-verkoston tavoitteena on ilmastonmuutoksen hillinnän lisäksi edistää yhteistyötä verkoston jäsenten kesken. Kumppaneita kutsutaan mukaan moniin tilaisuuksiin vuosittain. Tällä hetkellä kumppaneita on yhteensä 80.

Yritysten lisäksi verkostoon on liittynyt korkeakouluja, järjestöjä ja muita toimijoita. Ilmastokumppanit-verkostoa koordinoi Helsingin kaupunki. WSP:n yhteyshenkilönä verkostossa toimii ympäristöpäällikkö Karoliina Saarniaho.

img-wsp-mukaan-helsingin-kaupungin-ja-elinkeinoelaman-ilmastokumppanit-verkostoon_

Helsingin Ilmastokumppanit -verkostoon liittyi 22 uutta yritystä ja organisaatiota. (Kuva: Ilkka Ranta-aho)