Oulussa laadittiin rakennussuunnitelma Kirkkokadulle välille Albertinkatu – Saaristonkatu

Kirkkokadun suunnittelu lähti liikkeelle, kun katuosuuden kiinteistönomistajat esittivät Oulun kaupungille kadun rakentamista sulana pidettäväksi. Kaupungin toimesta idea jatkojalostui ja katuosuus päätettiin suunnitella sulana pidettäväksi kävelykaduksi samalla periaatteella kuin Rotuaari. 

 Kirkkokatu on tärkeä kevyen liikenteen reitti Oulussa. Rakennussuunnitelmassa muutetaan lyhyt katuosuus täysin kevyen liikenteen käyttöön. Suunniteltava kävelykatuosuus tulee olemaan jatkoa Rotuaarin kävelykadulle, mikä lisää merkittävästi Oulun keskustan viihtyisyyttä ja kohentaa keskustan ilmettä. 


WSP:llä toteutettu suunnitelman visualisointi sai kiitosta ja toi suunnitelman uudelle tasolle

Kirkkokatu visualisointianimaatio