WSP toimii Vantaan Aviapoliksen alueen Liikennelabran hankejohtajana. Hankkeessa testataan kestävän liikenteen, liikkumisen ja logistiikan ratkaisuja, joita voidaan hyödyntää myös muualla Suomessa ja kansainvälisesti.

 

Aviapoliksessa tavoitellaan, että liikenne siirtyy omaan henkilöautoon perustuvasta liikkumisesta kohti kestävämpää järjestelmää, jossa julkinen ja yksityinen liikenne yhdistyy innovatiivisilla ratkaisuilla. Hankkeen tavoitteena on lisäksi vauhdittaa älykkään ja vähäpäästöisen logistiikan ratkaisuja osana kestävää kaupunkirakennetta. Hanke perustuu yritysten, Vantaan kaupungin ja julkisten toimijoiden yhteistyöhön. Toimintamalli pyritään ulottamaan koko pääkaupunkiseudulle.

Hankkeen ensimmäinen vaihe kestää noin puoli vuotta. Se rahoitetaan noin 50 % Uudenmaan liiton AIKO-rahoituksella (n. 500 000 eur) ja 50 % yritysten työpanoksena. Hanke koostuu viidestä työpaketista, joihin osallistuu yhteensä 34 yritystä. Työpaketteja koordinoivat keskeisissä rooleissa Korkia ja Robots expert. Konseptoinnin osaamista täydentävät 1001 Lakes, Taival Advisory ja Sitowise.

 

Monitahoista yhteistyötä ja koordinointia

Helsinki, Espoo ja Smart & Clean –säätiö osallistuvat yhteistyössä Aviapolis-hankkeeseen. Yhteisenä tavoitteena osapuolilla on älykkään ja vähäpäästöisen liikenteen yhteistyömalli, jossa koordinoidaan paremmin eri kokeiluja sekä hyödynnetään niistä saatavia tuloksia. Jatkossa tavoitteena on myös käynnistää yhteisiä kokeiluja. Kaupunkien tunnistettu yhteisiä intressejä ovat mm. älykäs logistiikka, droonilogistiikka, liikennedatan hyödyntäminen ja sähköpotkulaudat.

Tutkimuslaitokset ja yliopistot seuraavat tiiviisti työpakettien työtä, osallistuvat kehittämiseen ja poimivat keskeisiä eri osapuolia ja myös kansainvälistä kiinnostusta herättäviä tutkimusideoita.