Kalasatamasta Pasilaan -hankkeen toteuttajaosapuolet on valittu: WSP mukana rakentamassa Kalasataman raitiotietä ja uutta kaupunkikuvaa

Helsingin kaupungin Kalasatamasta Pasilaan -hanke rakentaa Kalasataman ja Pasilan välille raitiotien sekä lukuisia liittyviä hankkeita, kuten katualueita. Raitiotie täydentää Helsingin kestävän liikkumisen raideverkostoa ja tukee Helsingin visiota olla maailman toimivin kaupunki. Toteutuksessa käytetään allianssimallia ja ensisijaiseksi kumppaniksi on valittu tarjoajaryhmittymä, jossa ovat mukana Destia, Sweco ja WSP.  

WSP tuo ryhmittymään monialaista osaamista 

WSP tuo ryhmittymään osaamista liikenteen, infrastruktuurin sekä kestävän kaupunkikuvan suunnittelusta. Meillä on myös pitkä kokemus Helsingin kaupungin projekteista ja Kalasataman alueen rakentamisesta. Uusi poikittaisyhteys parantaa liikkumista Kalasatamasta pohjoiseen ja pääsemme vaikuttamaan kantakaupunkimaisen miljöön rakentumiseen.

Asiantuntijoillamme on vahva osaaminen liikennesuunnittelusta. Perussuunnittelun lisäksi olennaista on suunnitella palvelutasotarpeiden mukainen raitiotie, sekä toiminnallisuuden, käytettävyyden, turvallisuuden että operoinnin näkökulmasta, mutta myös liikennejärjestelyt eri työvaiheissa yhteistyössä urakoitsijan kanssa. Tavoitteena on minimoida liikenteen häiriöt ja tuottaa näin arvoa kaupunkilaisille.

Tuomme projektiin myös laajan infraosaamisen. Itse raitiotien lisäksi ollaan rakentamassa massiivista määrää muuta infrastruktuuria; tarvitaan katu-, rakennus- ja puistosuunnittelua, jotta voidaan tuottaa urbaani helsinkiläinen katuympäristö.

Ympäristöarkkitehtuurin osaajamme rakentavat mahdollisimman kiinteän vuorovaikutuksen eri sidosryhmien kanssa, jotta uusi raitiotielinja saa kaikkien toimijoiden hyväksynnän. Hermannin rantatiellä toimivaan projektitilaan suunnitellaan katutasoon erillistä tilaa, johon kaupunkilaiset voivat poiketa katsomaan suunnitelmia.

Hanke mahdollistaa kaupungin kunnianhimoisten kestävyystavoitteiden konkretisoinnin mm. hiilineutraaliuden suhteen samalla kun kehitetään korkealuokkaista raideliikennettä. Tämä tarjoaa meille mahdollisuuden soveltaa globaalisti kehittämäämme Future Ready -lähestymistapaa täydellä laajuudella.

Vahvuutemme kilpailutuksessa 

Kumppanimme Destia ja Sweco tuovat hankkeeseen oman vahvan osaamisensa. Jo kilpailutusvaiheessa todettiin allianssimalli luovan perustan paljon tiiviimpään yhteistyöhön verrattuna perinteiseen projektityömalliin. Ryhmittymä toimi hyvin ja pyrki yhdessä parhaaseen lopputulokseen.

Vahvuutemme ryhmänä oli erityisesti se, että samoihin tiloihin kootussa projektitiimissä tieto kulki ja innovaatioita syntyi. Työpajatoimintamme ansiosta reagoimme ketterästi muuttuviin tilanteisiin. Meillä on myös yhdessä iso kapasiteetti kehittää uutta. Nykyisiä ajattelumalleja kyseenalaistamalla löysimme eri aihealueiden välisiä yhteyksiä sekä uusia näkökulmia tilaajan hanketavoitteiden ja ympäristövaikutusten osalta”, sanoo Jari Niskanen, joka johti tarjousprosessia WSP:llä. 

Hanke tukee osaltaan kaupunkikuvan kokonaiskehitystä ja kestävän liikkumisen verkoston laajenemista. Toivotan kaikki tervetulleiksi yhteiselle hankematkalle Kalasatamasta Pasilaan!”, toteaa tilaajan projektipäällikkö Mikko Asikainen.

img_Kalasatama_havainnekuva


Lisätietoja hankkeesta antavat WSP:llä:

Jari Niskanen, infraliiketoiminnan johtaja
Kaupunkisuunnittelu: Elisa Lähde ja Pia Salmi
Liikennesuunnittelu: Jussi Borgenström ja Susanna Kaitanen
Infrasuunnittelu: Pekka Väinölä ja Jari Nihtilä
Geosuunnittelu: Anu Tran-Haverinen