Miltä näyttävät Suomen merialueet tulevaisuudessa? WSP mukana visioimassa

Olemme olleet luomassa tulevaisuuden visiota 2050 Suomen merialueiden kestävälle käytölle yhdessä maakuntaliittojen kanssa. Siinä yhdistyvät hyvinvoiva Itämeri sekä hyvinvoiva ihminen.

EU-direktiivin mukaista merien käyttöä määritellään tässä laajuudessa ensimmäistä kertaa Suomessa ja olemme olleet mukana työssä alusta saakka vuodesta 2015. Ensin autoimme määrittelemään toimintamallia ja lähestymistapaa. Sen jälkeen olemme olleet mukana skenaario- ja visiotöissä sekä viimeisimpänä vaikutusten arvioinnissa ja raportointiportaalin rakentamisessa. Seuraavaksi edetään merialuesuunnitelmaluonnoksen kuulemiseen, joka järjestetään 18.5.-17.6. Pääset katsomaan kokonaisuutta portaalin kautta.

Projektikokonaisuutta on vedetty WSP:n Kestävä Maisema -yksiköstä, mutta maankäytön suunnittelun ja kestävän kehityksen asiantuntijoiden lisäksi siinä ovat olleet tiiviisti mukana myös yrityksemme paikkatieto-, matkailu-, graafisen suunnittelun ja sovelluskehittämisen osaajat.  

Työhön on liittynyt vahva sidosryhmien osallistaminen. Skenaario- ja visiotyövaiheessa osallistimme prosessiin noin 300 henkeä. Työpajoissa ja hiljaisia signaaleja tutkimalla syntyi ajatuksia, mitä merialueiden kestävä sininen kasvu tarkoittaa eri ihmisille ja merellisille toimialoille. Sidosryhmäyhteistyö toi esiin mahdollisuuksia ja tulevia vetovoimatekijöitä esimerkiksi matkailulle, kalataloudelle ja merenkululle. Työstimme näistä tulevaisuustarinoita, jotka löydät tästä:

  • merilogistiikka: Mitä jos älyväylät hyödyntäisivät reaaliaikaista dataa alusten liikkeistä ja meriveden korkeuden vaihteluista ja sujuvoittaisivat liikennöintiä?
  • saaristolaisperhe: Kuinka hyvät tietoliikenneyhteydet mahdollistavat etätöiden tekemisen ja asumisen kauempanakin saaristossa ja dronet kuljettavat kauppaostokset mantereelta
  • kalastaja: Miten kalasaalista hyödynnetään tulevaisuudessa ja samalla parannetaan Itämeren tilaa?
  • sukeltaja: Mistä sukeltaja innostuu Itämeren sukelluksellaan vuonna 2030?
  • tuulivoima-asentaja: Miltä elpyvä Itämeri näyttää korkealta tuulivoimalasta?
  • matkailija: Arktista talvimatkailua, retkiluistelua, avantouintia, lintujen muuton seuraamista… Mitä kaikkea matkailija voi nähdä Suomen rannikolla vuonna 2030?

Merialuesuunnittelun hankekokonaisuudessa tehdyn työn keskeisenä tavoitteena on ollut konkretisoida ja tehdä ymmärrettäväksi se, miten rannikkoalueiden asukkaiden hyvinvointi ja merellisten toimialojen taloudellinen menestys ovat tiukasti sidoksissa meriluonnon tuottamiin hyötyihin. Merellisten ekosysteemien vaalimista tulee tapahtua osana kaikkien toimialojen ydintoimintoja. Samalla luodaan mahdollisuuksia täysin uudenlaisille kiertotalouden, liikkumisen ja matkailun toimintamalleille, jotka voivat muodostaa jopa kansainvälisesti tunnettuja esimerkkejä vastuullisesta ja hiilineutraalista osaamisesta.

Hankkeessa keskeisenä vuorovaikutuksen työkaluna on käytetty toimialakohtaisia kaavioita, joiden avulla on tehty näkyväksi yhteen kietoutuneet sosiaaliset ja ekologiset järjestelmät merialueella. Tänä päivänä ihmisen toiminnasta on tullut yksi määräävimmistä maapallon tilaan vaikuttavista voimista ja keskeinen haaste on elämää ylläpitävien planetaaristen rajojen ylittyminen. Vastaavaa systeemistä lähestymistapaa tulisi kestävässä maankäytön ja infrarakenteiden suunnittelussa käyttää laajemminkin ekologisten kynnysarvojen tunnistamiseksi.

WSP:n Kestävä Maisema yksikössä on kestävyysmuutoksen ammattitaitoisia osaajia. Sovellamme työssämme globaalisti käyttämäämme Future Ready -lähestymistapaa; haluamme olla rakentamassa kestävää tulevaisuutta.

Tämä hankekokonaisuus ei olisi ollut mahdollista ilman sujuvaa yhteistyötä ja kumppaneita. Haluamme kiittää skenaariotöiden raudanlujaa ammattilaista Capfulia sekä kestävän liiketoiminnan konsulttia Gaia Consultingia yhteistyöstä vaikutusten arvioinnissa. Tilaajiemme kanssa Ympäristöministeriössä ja Varsinais-Suomen liitossa yhteistyö on niin ikään ollut erittäin hedelmällistä ja mutkatonta.

Lisätietoja: Elisa Lähde ja Hanna Hannula