Muotoilu rakennushankkeissa - onnistunut koulumuotoiluprosessi lähtee toiminnasta, ei tiloista

WSP on mukana auttamassa kouluja tulevaisuuden muutoksissa koulumuotoilun prosessilla, joka tukee opettajia, oppilaita ja muuta koulun henkilöstöä toimimaan uudenlaisilla oppimisen toimintamalleilla uudenlaisessa ympäristössä. Koulumuotoilun prosessimalli auttaa myös rakennushankkeeseen osallistuvia henkilöitä ymmärtämään tätä muutosta.

Suomalainen koulusysteemi on murroksessa. Suomen kouluverkon rakennuksista suurin osa on tullut elinkaarensa päähän ja useat koulut, jopa uudemmat, kamppailevat sisäilmaongelmien ja joustamattomien tilojen kanssa. Samaan aikaan kunnat ja kaupungit ovat kustannuspaineiden alla, ja harkitsevat kouluverkkojen supistamista. Myös maailma muuttuu ja koronaviruspandemia aiheuttaa muutospaineita koulurakennusten suhteen.

 

Toimiva ja tulevaisuuden tarpeet täyttävä opetustila on pedagoginen, rakennustekninen ja sosiokonstruktiivinen haaste. On yhdessä löydettävä tekemisen tapoja, joita ei olla ennen ajateltu. Koulumuotoiluprosessin keskiössä on ihminen, joka oppii. Tulevaisuuden oppimisympäristöt ja koulurakennukset saattavat muuttua enemmän kuin osaamme kuvitellakaan. Kiertotalous ja kestävä kehitys toimivat ohjaavina periaatteina myös koulusuunnittelussa.

 

Onnistuneen koulumuotoiluprosessin elementit

WSP:n koulumuotoiluprosessimalli perustuu Johanna Tschokkisen Oppiva koulumuotoiluprosessi -opinnäytetyöhön. Onnistuneessa koulumuotoiluprosessissa huomioidaan muuttuvat tilanteet, kaikkien osallisten tietovarannot ja viimeisimmät pedagogiset ja teknologiset ratkaisut. Näin on mahdollista tukea elinikäistä ja elämänlaajuista oppimista, ja rakentaa koko yhteisöä palvelevia oppimisympäristöjä. 

WSP:n koulumuotoiluprosessi painottaa entisestään vahvoja sosiaalisia arvoja, empatiaa käyttäjiä kohtaan, luovuutta ja visuaalista ajattelua. Nämä tekijät mahdollistavat jatkuvan oppimisen prosessin aikana ja sen jälkeen. Tutustu Oppiva koulumuotoiluprosessi -opinnäytetyöhön.

 

WSP on edelläkävijä osallistavan yhteissuunnittelun menetelmien hyödyntämisessä ympäristön, liikenteen, infran ja rakentamisen toimialoilla. Lue lisää osallistavan suunnittelun palveluistamme.

 

Yhteystiedot:

Johanna Tschokkinen
Asiantuntija, Kiinteistökehitys- ja hankintapalvelut
+358 40 682 0244
johanna.tschokkinen@wsp.com