Puitteet onnistuneen joukkoliikennekeskeisen kaupunkisuunnittelun kehitykseen

Suunniteltuna ja tehokkaasti toteutettuna Transit-Oriented Development (TOD) eli joukkoliikennekeskeinen kaupunkisuunnittelun kehitys voi edistää elinkelpoisten, kukoistavien ja kestävien kaupunkien luomista. Kaupunkien väestönkasvu haastaa kaupunginjohtajia ympäri maailmaa luomaan eläviä, kukoistavia ja kestäviä yhteisöjä ja paikkoja. Asumistarpeiden, ruuhkien, hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteiden ja muiden kiireellisten huolenaiheiden ratkaiseminen vaatii käytännöllistä, mutta visionääristä ajattelua.

Tulevaisuudessa kaikki liikkumispalvelut muodostavat helppokäyttöisen kokonaisuuden. Tämä korostuu kaupunkikeskusten liikkumisen solmuissa, joissa vaihtaminen joukkoliikennevälineestä toiseen on kitkatonta. Lisäksi joukkoliikenteen solmukohdista on mahdollista jatkaa sujuvasti perille esimerkiksi robottibussilla, kaupunkipyörällä, yhteiskäyttöautolla tai sähköpotkulaudalla. Mahdollisuus valita erilaisia liikkumistapoja juuri sen hetken tarpeeseen mahdollistaa autottoman elämän ja toisaalta jopa ohjaa autottomaan elämäntapaan”, kuvailee WSP:n Liikkumisen ja liikenteen liiketoimintajohtaja Juhani Bäckström.

 

Ihmiskeskeistä kaupunkisuunnittelua

Tehokas paikallinen reagointi edellyttää monipuolista yhteistyötä julkisen sektorin keskeisten sidosryhmien ja yksityisen sektorin toimijoiden välillä. Hyvin rakennettujen kumppanuuksien avulla voi syntyä uusia rahoituslähteitä ja ideoita ihmiskeskeisten kaupunkien luomiseksi.

Riittävä väestömäärä mahdollistaa joukkoliikenteen järjestämisen taloudellisesti kannattavasti, sillä ilman joukkoja ei synny joukkoliikennettä. Rakennettavalla ympäristöllä on myös oltava riittävä laatutaso, joka tukee joukkoliikenteen miellyttävää käyttöä. Ihmiskeskeisyys näkyy myös siinä, että kaupunkisuunnittelussa on tunnistettava alueelliset ominaispiirteet ja ympäristön kestokyky, jotta valittavat ratkaisut olisivat sijaintiinsa nähden tarkoituksenmukaisia”, kertoo WSP:n Ympäristön ja arkkitehtuurin liiketoimintajohtaja Arto Kaituri.

TOD-suunnittelumallin avoin lähestymistapa investointi- ja maankäytön kehittämispäätöksiin voivat edesauttaa saamaan aikaan kaupunkiympäristön, joka täyttää 2000-luvun infrastruktuuritarpeet ja elämänlaatuodotukset. Oikealla suunnittelulla, yhteistyöllä ja vahvalla liiketoimintatavalla TOD-suunnittelumalli tarjoaa keinot toteuttaa visioita paikoista, joissa ihmiset haluavat asua ja työskennellä kaupunkiemme jatkuvasti kehittyessä.

Lataa WSP:n uusi TOD-raportti, jossa hahmotellaan ja tutkitaan suunnittelun ja rahoituksen painopisteitä, jotka vaikuttavat suoraan TOD:n toteuttamiskelpoisuuteen.

Lataa raportti PDF-muodossa