WSP:n akustiikka- ja ympäristömelutiimi tutkii, selvittää ja suunnittelee ääniympäristöä niin sisällä kuin ulkonakin. Etsimme erilaisia ratkaisuja ääniympäristön parantamiseksi ja melun aiheuttamien haittojen vähentämiseksi.

 


Akustiikan ja ympäristömelun selvityksissä käytämme monipuolisia äänitasoanalysaattoreita, melutasomittareita sekä laskentamalliohjelmistoja ulkomelutasojen arvioimiseen ja sisäakustiikan suunnitteluun.

Akustiikan ja ympäristömelupalvelujamme ovat muun muassa

  • liikenteen meluselvitykset ja meluntorjunnan suunnittelu
  • teollisuuden ja energiantuotannon meluselvitykset ja meluntorjunnan suunnittelu
  • ympäristömelumittaukset
  • rakenteiden ääneneristävyyden mittaukset
  • huoneakustiikan mittaukset

Olemme olleet mukana laajoissa meluselvityshankkeissa kuten esimerkiksi:

EU-meluselvitykset 
Olemme toteuttaneet vuosien 2011–2014 aikana laajoja meluselvityksiä ja meluntorjunnan toimintasuunnitelmia Tampereen ja Oulun kaupungeille. Selvityksissä on laskettu ympäristömelutasoja kaupunkien alueelle ja arvioitu melulle altistuvien asukkaiden määriä. Selvitysvaiheiden jälkeen olemme suunnitelleet  keinoja ympäristömelun aiheuttamien haittojen vähentämiseksi. 

 

Tuulivoimaloiden aiheuttamien ympäristömelutasojen mittaukset ja laskennallinen arviointi
Kansainvälisen WSP:n puitteissa voimme toteuttaa akkreditoituja tuulivoimaloiden melupäästömittauksia. Lisäksi mittaamme tuulivoimaloiden aiheuttamia melutasoja asuinrakennusten piha-alueilla ja sisätiloissa. Tuulivoimahankkeiden suunnitteluvaiheessa arvioimme tuulivoimaloiden aiheuttamia melutasoja erilaisten laskentamallien avulla. 

Teollisuuden meluselvityksissä
Kartoitamme teollisuusalueen melua aiheuttavat kohteet ja laadimme laskentamallin tuotantolaitoksen toimintojen aiheuttamista ympäristömelutasoista. Laskennalliset arvioinnit varmistetaan ympäristössä tehtävillä mittauksilla. Laskentamallien avulla tunnistetaan oleelliset ympäristöön vaikuttavat melun aiheuttajat ja suunnitellaan toimenpiteet melun vaimentamiseksi.

 
Yhteystiedot:

Ilkka Niskanen
Yksikönpäällikkö, Akustiikka ja ympäristömelu
+358 40 840 4046
[email protected]