Asbesti- ja haitta-ainelaboratoriomme tarjoaa kattavan valikoiman rakennusmateriaalianalyysejä. Analysoimme asbestia materiaali-, ilma- ja pyyhintänäytteistä. Materiaaliasbestitutkimuksemme on Finasin akkreditoima T269, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Kaikki asbestitutkijamme ovat koulutukseltaan geologeja. Laboratoriomme haitta-aineanalyyseihin kuuluvat PAH-, PCB- ja raskasmetallitutkimukset. Haitta-aineanalyyseistämme vastaa kemisti. Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta ja toimipaikat ovat nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi.


NÄYTTEENOTTO-OHJEET:

- lataa ohjeet tästä linkistä>.

 

TILAUSLOMAKE:

- lataa Asbesti ilmanäyte  lomake tästä linkistä>.

- lataa Asbesti ja haitta-aineet  lomake tästä linkistä>.

 

ASBESTIANALYYSIT

Asbesti on yleisnimitys tietyille kuitumaisille silikaattimineraaleille, joita on käytetty parantamaan eri rakennusmateriaalien kestävyys-/lujuusominaisuuksia. Yleisimmät Suomessa käytetyt asbestityypit ovat krysotiili, krokidoliitti, antofylliitti ja amosiitti. Asbesti aiheuttaa vakavia terveyshaittoja, minkä vuoksi sen käyttö on kielletty ja purkaminen luvanvaraista. Asbestin käyttökielto astui voimaan 1994 (VNp 852/1992) ja vuoden 2016 alussa voimaan astuneen Valtioneuvoston asetuksen myötä kaikista ennen vuotta 1994 rakennetuista ja peruskorjatuista rakennuksista tulee selvittää sisältävätkö purettavat rakenteet asbestia.

WSP:n laboratoriossa näytteet tutkitaan materiaalista riippuen valo- ja/tai pyyhkäisyelektronimikroskooppilla (SEM) sekä siihen liitetyllä alkuaineanalysaattorilla (EDS). Analyysivastaus ilmoitetaan muodossa Ei sisällä asbestia. / Sisältää asbestia, asbestityyppi.

Ilmanäytetutkimuksen tarkoituksena on todeta, onko mitattu sisäilma puhdas asbestista. Puhtaan ilman raja-arvo on 0,01 kuitua/cm3. Ilmanäyteanalyysit tehdään aina pyyhkäisyelektronimikroskoopilla (SEM) ja siihen liitetyllä alkuaineanalysaattorilla (EDS). Meiltä on mahdollisuus vuokrata ilmanäytteenottoon tarvittavaa laitteistoa ja annamme opastusta laitteiston käytöstä.

Pyyhintänäytteillä tutkitaan tilan pinnoille laskeutunutta asbestipölyä, mutta menetelmällä ei pystytä tutkimaan ilman asbestipitoisuutta. Toimenpiderajan ylittymisenä pidetään asbestikuitujen esiintymistä pinnoille laskeutuneessa pölyssä (Asumisterveysasetus, 545/2015).

Osallistumme säännöllisesti kansainvälisiin AIMS:n (Asbestos In Materials Scheme) laaduntarkkailukierroksille. Lisäksi teemme ulkoista vertailua toisen suomalaisen akkreditoidun asbestilaboratorion kanssa. Tutkijoidemme pätevyyden ylläpito edellyttää sekä ulkoisiin, että sisäisiin vertailukierroksiin osallistumista.

Betoni- ja haitta-ainelaboratorio Oulussa on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T269.

Akkreditoinnin pätevyysalueet:

  • asbestianalyysi rakennusmateriaalinäytteestä (sisäinen menetelmä, ohjaava standardi ISO 22262-1:2012).

 

PAH-, PCB- JA RASKASMETALLIANALYYSIT

Polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä (PAH) on käytetty rakenteiden vedeneristeinä mm. erilaisina kivihiilitervaan perustuvina tuotteina, kyllästysaineina, öljypohjaisina bitumeina sekä näiden seoksina. PAH-yhdisteet ovat karsinogeenisia ja voivat aiheuttaa perimämuutoksia. WSP:n laboratoriossa PAH(16)-yhdisteet analysoidaan kaasukromatografi-massaspektrometrillä (GC-MSD).

Polykloorattuja bifenylejä eli PCB-yhdisteitä käytettiin rakentamisessa 1930-luvulta 1980-luvun puoliväliin asti. Synteettisesti valmistetut PCB-yhdisteet ovat kemiallisesti erittäin kestäviä ja niitä on käytetty mm. sähkölaitteiden eristemateriaaleissa, saumausmassoissa, maaleissa, liimoissa ja lakoissa. Kestävyydestä ja kertyvyydestä johtuen ne ovat myös erittäin pysyviä ympäristössä ja kertyvät ravintoketjuun, mistä syystä ne luokitellaan ympäristömyrkyiksi. WSP:n laboratoriossa PCB-yhdisteet analysoidaan kaasukromatografi-massaspektrometrillä (GC-MSD). Analyysivastauksessa ilmoitetaan seitsemän (7) kongeneerin summa (kongeneerit 28, 52, 101, 118, 138, 152 ja 180).

WSP:n laboratoriossa raskasmetallipitoisuudet määritetään XRF-tekniikalla. Raskasmetalleja on käytetty muun muassa maaleissa ja lattiamatoissa. Niillä on sekä terveydelle että ympäristölle haitallisia ominaisuuksia.


OTA YHTEYTTÄ!

Asbestianalyysit

 

Piia Manninen  
Tutkija, asbesti, pöly ja kuidut, Oulu
+358 40 621 7124

piia.manninen@wsp.com

PAH-, PCB- ja raskasmetallianalyysit

 

Karri Kouri
Kemisti, haitta-aineet, Oulu
+358 40 480 2703

karri.kouri@wsp.com

Aljona Pekki
Laboratorioanalyytikko, Oulu
+358 40 193 6236

aljona.pekki@wsp.com