Asbesti- ja haitta-ainelaboratoriomme tarjoaa kattavan valikoiman rakennusmateriaalianalyysejä. Analysoimme asbestia materiaali-, ilma- ja pyyhintänäytteistä. Materiaaliasbestitutkimuksemme on Finasin akkreditoima T269, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025. Kaikki asbestitutkijamme ovat koulutukseltaan geologeja. Laboratoriomme haitta-aineanalyyseihin kuuluvat PAH-, PCB- ja raskasmetallitutkimukset. Haitta-aineanalyyseistämme vastaa kemisti. Akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta ja toimipaikat ovat nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi.