Digitaaliset palvelut

Toteutamme pelejä muun muassa VR-, MR- ja 3D-CAVE-ympäristöihin. Kaupunkikehityksen hankkeissa suunnittelupelit pääsevät parhaiten oikeuksiinsa fasilitoiduissa tilaisuuksissa, jossa sovellusta käytetään yhdessä eri sidosryhmien edustajien kesken.


Suunnittelupelit 

Suunnittelupeli helpottaa kansalaisosallistumista esittämällä suunnitelmat kevyesti, vuorovaikutteisesti ja ymmärrettävästi. Edistyneemmät sovellukset tarjoavat mahdollisuuden palautteenantoon kommentein ja äänestyksin. Toteutamme suunnittelupelit hankkeen vaatimuksiin parhaiten sopivalle alustalle.

Suunnittelupelien toiminnallisuuksia ovat muun muassa
pintamateriaalien vertailu - objektien sijoittelu - kohteen tarkastelu eri säätiloissa - varjostustarkastelu - vuodenaikojen havainnollistaminen - osallistava budjetointi - palautteenanto ja pelianalytiikka

Katso esimerkkiprojekti:  Virtuaalinen kaavakävely

 

Kyselyt, datanluku ja tiedon esittäminen

Monipuolista tietoa voidaan kerätä myös mallipohjaisten kyselyiden avulla. Tällöin pelaaja voi jättää kommenttinsa suoraan kolmiulotteiseen, käveltävään ja interaktiiviseen esittelymalliin – juuri siihen paikkaan, jota kommentti koskee. 

Katso esimerkkiprojekti: Myyrmäki-peli

 

Työpajat ja fasilitointi 

Game Studio järjestää työpajoja, jossa esittelymalleja voidaan käyttää fasilitoidusti ja suunnitellusti. Työpajoissa voidaan kerätä tietoa esimerkiksi hankkeen eri vaiheiden etenemisestä ja onnistumisesta, suunnittelun eri osa-alueiden yhteensovittamisesta ja suunnittelun lopputuloksista. Työpajoissa lisätään eri sidosryhmien välistä vuorovaikutusta ja kansalaisten osallistamista. Asukkaiden ideoiden kerääminen käsillä olevasta hankkeesta on pelien ja mallien avulla helppoa ja vaivatonta. Työpajoissa voidaan lisäksi testata uudenlaisia vuorovaikutusmenetelmiä ja saada lisätietoa sovelluksen toimivuudesta, pelikokemuksesta ja käytettävyydestä.