Esteettömyysosaamisemme kattaa suunnittelun eri tasot esteettömyyskartoituksista yleis- ja rakennussuunnitelmiin, kaikille sopivien tuotteiden suun­nitteluun sekä suunnitteluohjeistusten havainnollistamiseen. Design Studiolla on erityisosaamista asemaympäristöjen esteettömyyssuunnittelusta, esteettömän valaistuksen suunnittelusta sekä näkövammaisten opastuksen suunnittelusta. Tarjoamme ratkaisuja esteettömään ympäristöön rakennusliikkeille, arkkitehdeille ja rakentajille. Laadimme myös suunnitteluohjeistuksia ja konsultoimme eri järjestöjä aiheeseen liittyen.


Toimiala

Palvelu

  • Brändistrategia ja graafinen suunnittelu
  • Design Studio
  • Game Studio
  • Näytä kaikki


Esteetön valaistus ja selkeä opastus varmistavat ym­päristön käytettävyyden kaikkina vuorokaudenaikoi­na. Heikkonäköisille käyttäjille suunnittelemme esimerkiksi asemaympäristön hahmotettavuutta parantavia sel­kokarttoja sekä pistekirjoitusta ja kohokirjoitusta yhdis­täviä opaskarttoja.

 

Esteettömyyskartoituksessa käymme läpi rakennusten suunnitteluvaiheessa uudis- tai korjauskohteiden sekä ulkoalueiden esteettömät reitit. Laatimaamme esteettömyyskartoitusraporttia käytetään lähtötietona esteettömyyssuunnitelmalle, mikäli alueen esteettömyydessä havaitaan puutteita.

 

Esteettömyyssuunnitelmat laadimme Suomen määräyskokoelman määräyksiin, EU:n esteettömyysmääräyksiin, eri vammaisjärjestöjen laatimiin esteettömyyssuosituksiin, että kaupunkien suosituksiin, ohjeisiin ja tyyppipiirustuksiin perustuen.

 

Yhteystiedot:

Pia Salmi 
Yksikönpäällikkö, Design Studio 
+358 40 720 6571 
pia.salmi@wsp.com

Sirpa Laitinen
Apulaisyksikönpäällikkö, Design Studio
+358 40 080 3423
sirpa.laitinen@wsp.com