Geotekninen laskenta

Geotekniset laskentapalvelumme tuottavat numeeriset analyysit sekä perinteisemmät analyyttisten menetelmien laskennat niin perinteisiin kuin erikoisempiinkin kohteisiin.

 


Maamassojen käyttäytymisen mallintaminen ja herkkyystarkastelut tuovat geotekniseen suunnitteluun varmuutta ja lisäävät riskien ymmärrystä.

Esimerkkikohteita:

  • tärinäherkät rakennejärjestelmät, pudotustiivistys, generaattoriperustukset, louhinta, tärinäeristys, seinät

  • tie- ja siltarakenteet, rummut, ratapenkereet

  • tukiseinät, paaluperustukset, paalulaatastot

  • merimerkit, laiturit, patorakenteet

 

Yhteystiedot:

Mauri Koskinen
Tuotepäällikkö, laskentapalvelut, Pohjarakennus
+358 40 705 9236
mauri.koskinen@wsp.com