Geotekninen laskenta

Geotekniset laskentapalvelumme tuottavat numeeriset analyysit sekä perinteisemmät analyyttisten menetelmien laskennat niin perinteisiin kuin erikoisempiinkin kohteisiin.

 


Toimiala

Palvelu

  • Pohjarakennus- ja kalliosuunnittelu
  • Tärinäriskianalyysit ja -selvitykset
  • Pilaantuneen maan ja pohjaveden selvitykset
  • Näytä kaikki


Maamassojen käyttäytymisen mallintaminen ja herkkyystarkastelut tuovat geotekniseen suunnitteluun varmuutta ja lisäävät riskien ymmärrystä.

Esimerkkikohteita:

  • tärinäherkät rakennejärjestelmät, pudotustiivistys, generaattoriperustukset, louhinta, tärinäeristys, seinät

  • tie- ja siltarakenteet, rummut, ratapenkereet

  • tukiseinät, paaluperustukset, paalulaatastot

  • merimerkit, laiturit, patorakenteet

 

Yhteystiedot:

Emilia Köylijärvi
Yksikönpäällikkö, Pohjarakennus
+358 40 755 4616
emilia.koylijarvi@wsp.com