Hankesuunnittelu luo perustan investointipäätökselle ja on hyödyllinen työkalu hankkeen läpiviemisessä.