Hankesuunnittelu luo perustan investointipäätökselle ja on hyödyllinen työkalu hankkeen läpiviemisessä.


Huolellisesti tehty hankesuunnitelma voi vähentää hankkeen kokonaiskustannuksia merkittävästi. Hankesuunnitelman tarkoituksena on selvittää hankkeen, yleensä korjaustyön, sisältö ja laajuus. Hankesuunnitteluvaihe kattaa asiakkaan tarpeiden selvityksen, hankkeen toteuttamisvaihtoehtojen vertailun sekä hankkeelle asetettavat tavoitteet ja vaatimukset.

 

Hankesuunnittelu sisältää hankkeesta riippuen:
- Esi- ja tarveselvityksen

- Tilanhankintavaihtoehdot
- Rakennuspaikkavaihtoehdot

- Tilaohjelman ja sijoittelun

- Visualisoinnin

- Kuntoarvion tai -tutkimuksen

- Korjausohjelman

- Tavoitehintalaskelman

- Käyttö- ja ylläpitolaskelmat

- Hankeaikataulun
- Työ- ja oppimisympäristöjen kehittämisenYhteystiedot:

Harri Väänänen
Liiketoimintajohtaja, Rakennuttamispalvelut
+358 40 041 5294
harri.vaananen@wsp.com

Juhani Koponen
Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Rakennuttamispalvelut
+358 40 063 3808
juhani.koponen@wsp.com