Havainnollistamisen palveluihimme kuuluu rakennetun ympäristön ja kiinteistöjen mallinnus suunnittelun eri vaiheissa. Visualisoimme viherympäristöjä, maisemasuunnitelmia, kaupunkitiloja, arkkitehtuuria, katusuunnitelmia, kaupunkivalaistusta ja –taidetta sekä hankekehitysideoita, strategioita ja visioita.


Kaupunkisuunnittelu perustuu digitaalisiin työvälineisiin. Myös asukkaiden osallistaminen ja kaupunkiaktivismi nojaavat uusiin medioihin, kuten yhteisöpalveluihin ja mobiiliteknologiaan. Tietomallinnusta hyödyntävä ammattisuunnittelu tarjoaa lähtöaineiston myös vuorovaikutteiselle havainnollistukselle, kuten interaktiivisille esittelymalleille ja peleille.

 

Mallinnus ja visualisoinnit

 Kolmiulotteinen mallinnus palvelee suunnittelun monia tarpeita. Mallinnus on apuna suunnittelun alkuvaiheessa tilojen ja mittakaavan hahmottamisen visualisoinnissa. Suunnittelun edetessä kolmiulotteisesti rakennettua mallia käytetään suunnitelman esittelymateriaalina. Tämä mallinnus voi olla luonnosmaista projektiryhmän käyttöön tarkoitettua tai viimeisteltyä, asukkaille ja tiedotusvälineille esiteltävää materiaalia. Työn loppuvaiheessa luodaan mahdollisimman hyvin toteutusta vastaava visualisointi projektin esittelyn tarpeisiin.

 Katso esimerkkiprojekti: Kruunusillat

 

Interaktiiviset esittelymallit 

Interaktiivisen esittelymallin avulla suunnittelijat ja asukkaat voivat tarkastella taloja, kortteleita, pihoja, sisätiloja ja viheralueita virtuaalisesti. Vuorovaikutukseen perustuvat mallit ovat parhaimmillaan työpajoissa, suunnittelukokouksissa ja esittelytilaisuuksissa. Virtuaalinen ja interaktiivinen tutustuminen hankkeisiin selkeyttää ja parantaa vuorovaikutusta ja viestintää sekä edistää kehitettävän alueen markkinointia.  Myös päätöksenteko hyötyy esittelymalleista.

Katso esimerkkiprojekti: Viherlaaksontorin esittelymalli.

 

Dronekuvaukset

Dronekuvaukset ja –skannaukset ovat näyttävä nykytilan havainnollistamisen keino. Dronekuvauksen ansiosta pystymme myös yhdistämään nykytilan ja mallinnuksen avulla tuotetun tulevaisuuskuvan saumattomasti yhteen. Dronella voidaan kuvata erittäin korkealaatuista 4K-videomateriaalia laajoista alueista ja lähietäisyydeltä. Drone-skannauksista on apua myös alueiden mallintamisessa.

Katso esimerkkiprojekti: Raippaluodon siltatarkastus