Havainnollistamisen palveluihimme kuuluu rakennetun ympäristön ja kiinteistöjen mallinnus suunnittelun eri vaiheissa. Visualisoimme viherympäristöjä, maisemasuunnitelmia, kaupunkitiloja, arkkitehtuuria, katusuunnitelmia, kaupunkivalaistusta ja –taidetta sekä hankekehitysideoita, strategioita ja visioita.