WSP tarjoaa kaivosyhtiöille kaivoksen koko elinkaarenaikaista konsultointia. Tuemme asiakkaitamme joka askeleella varhaisesta tutkimusvaiheesta aina kaivoksen sulkemiseen.

 


ESISELVITYKSET

 • Kannattavuusselvitykset ja -tarkastelut 
 • Pääoman ja käyttökustannusten arviointi
 • Taloudellinen arviointi
 • Louhintamenetelmän valinta
 • Kaluston valinta
 • Lupa-asiat


KAIVOKSEN YLEISSUUNNITTELU

 • Pengerstabiliteetti tarkastelut
 • Avolouhosten yleiskaltevuusselvitykset
 • Kalliomekaniikka
 • Avolouhosoptimisointi
 • Avolouhoksen  ja maanalaisen kaivoksen suunnittelu
 • Infrastruktuuri- ja rakennesuunnittelu


TUOTANNONSUUNNITTELU

 • Räjäytyssuunnittelu
 • Kuilujen suunnittelu
 • Vesien hallinta ja vesistötarkkailut
 • Kaivostuuletuksen suunnittelu
 • Kaivostäyttö
 • Visualisointi ja virtausmallit
 • Aikataulutus


KAIVOKSEN SULKEMINEN

 • Pinta- ja pohjavesienhallinta
 • Kaivoksen sulkemis- ja jälkihoitosuunnitelmat
 • Kasvillisuuden ennallistamisohjelmat

 

YHTEYSTIEDOT:
Petteri Somervuori

Yksikönpäällikkö, Kaivos- ja kalliosuunnittelu
+358 50 563 5013
[email protected]