WSP tarjoaa laajan valikoiman palveluja ja konsultointia malminetsintä-, kaivos- ja kalliorakennuskohteisiin.

 


MALMINETSINNÄN PALVELUT

 • Tutkimusohjelmien suunnittelu
 • Kairausohjelmien suunnittelu
 • Kairasydänloggaus
 • Geologinen ja geotekninen kartoitus
 • Rakennegeologinen kartoitus, loggaus ja tulkinta
 • Laadun varmistus (QA) ja laadunvalvonta (QC) ohjelmien arviointi

 

MALLINNUSPALVELUT

 • Geologinen 3D-mallinnus
 • Tietokantojen hallinta
 • Kalliolaadun luokittelu
 • Rakennegeologinen mallinnus
 • Tilastolliset tarkastelut
 • Blokkimallinnus

 

RAPORTIT JA RESURSSIARVIOT

 • Tutkimustulosten raportointi
 • Kannattavuusselvitykset
 • Mineraalivaranto- ja malmivara-arviot
 • NI 43-101 tekniset raportit
 • JORC ja SAMREC tekniset raportit

 

REFERENSSIPROJEKTEJA

 • DRAGON MINING: Kultajuonien rakennetutkimukset ja Rakennekartoitus
 • YARA: Fosforimalmin resurssiarvio Sokli, Finland
 • ANGLO AMERICAN: Suomussalmi vyöhykkeen geologiset tutkimukset
 • AGNICO EAGLE: Kultajuonien rakennetutkimukset
 • BOLIDEN MINING: Perusmetalliesiintymien rakenteiden kartoitus Bergslagenin alueella

KARTOITUSPALVELUT

WSP tarjoaa monipuolisesti kartoitus- ja loggauspalveluita malminetsintä-, kaivos- ja kalliorakennuskohteisiin. Tarjoamme myös koulutusta kalliomekaaniseen loggaukseen ja kartoitukseen sekä suunnattujen näytteiden ottamiseen.

KAIRAUSNÄYTTEIDEN KARTOITUS

 • Kairausten ja tutkimusohjelmien suunnittelu
 • Laadunvarmistus ja valvonta
 • Geotekninen ja geologinen loggaus
 • Mittaukset suunnatuista kairasydännäytteistä

 

TUNNELI- JA AVOLOUHOSKARTOITUS

 • Geotekninen ja geologinen kartoitus paikan päällä
 • 3D-valokuvauspalvelut

 

LOGGAUS- JA KARTOITUSAINEISTON KÄSITTELY

 • Geologinen ja geotekninen mallinnus
 • Kalliomekaaniset ja rakennegeologiset selvitykset
 • Rakennekartoitukset 3D-valokuvista
 • Rakennettavuusselvitykset

 

LABORATORIO- JA TUTKIMUSPALVELUT

Oman laboratoriomme ja kattavan yhteistyöverkostomme kautta voimme tarjota

 • Lujuuskokeet 
 • Hydrogeologiset  tutkimukset ja selvitykset
 • Geofysikaaliset tutkimukset
 • Mineralogiset ja geokemialliset analyysit

 

REFERENSSIPROJEKTEJA:                 

 • Anglo American Exploration: Geotekninen loggaus ja analyysit (2010-2014)
 • LAGUNA-LBNO: Geologinen ja geotekninen loggaus sekä kalliomekaaniset analyysit (2013-2014)
 • FQM Kevitsa Mining: Kairausohjelman suunnittelu, geoteknisen loggauksen koulutus, avolouhoksen 3D-valokuvakartoitus, rakenne- ja kalliomekaaniset selvitykset (2013-2014)
 • 3D-valokuvaus ja geotekninen kartoitus, useat asiakkaat Suomessa

 

YHTEYSTIEDOT:
Petteri Somervuori

Yksikönpäällikkö, Kaivos- ja kalliosuunnittelu
+358 50 563 5013
petteri.somervuori@wsp.com