Kaupunkiarkkitehtuuri

WSP:n kaupunkiarkkitehtuuriyksikkö on Suomen johtava monialaisen kaupunkisuunnittelun ja kiinteistökehityksen suunnittelutoimisto. Palveluinamme ovat: maankäytön suunnittelu, yhdyskuntasuunnittelu, asemakaavoitus, kaupunkisuunnittelu, arkkitehtisuunnittelu, pääsuunnittelu, kaava-selvitykset, kaupunkianalytiikka sekä kaupalliset selvitykset.    


Kaupunkiarkkitehtuuriyksikkö on osa WSP:n 70 hengen laajuista Ympäristö ja arkkitehtuuri -osastoa. Huippuosaavat arkkitehtimme, kaavoitusarkkitehtimme sekä kaupunkisuunnittelun, kiinteistökehityksen, paikkatietoanalytiikan ja kaupan asiantuntijamme ovat luotettava kumppani erilaisiin suunnittelutehtäviin. Pystymme toteuttamaan tehokkaasti ja joustavasti myös suuria ja monialaisia suunnitteluhankkeita kokemuksemme ja resurssiemme avulla.

 

Palvelut

Laadimme tilaajan tarpeiden mukaan mm. yleis- ja viitesuunnitelmia, rakennussuunnitelmia, rakennuslupahakua, visualisointikuvia, kaava-asiakirjoja sekä kaava-asiakirjoihin liittyviä ympäristö- ja rakennustapaohjeita. Yhteistyössä WSP:n maisema-, liikenne-, hulevesi- ja muotoilusuunnittelun kanssa luomme uusia tapoja tuottaa laadukasta kaupunkiympäristöä. Laadimme myös ympäristöselvityksiä ja ympäristövaikutusten arviointeja (YVA), jossa erikoisalaamme ovat kaupunkiin, kauppaan ja yhdyskuntarakenteeseen liittyvät arvioinnit sekä kulttuurihistoriallisten ja maisemallisen rakenteen ja visuaalisten vaikutusten arviointi.  

Monialainen osaaminen  

Erityisenä osaamisalueenamme ovat arvoympäristöjen ja keskustojen kaupunkitilojen monialainen suunnittelu. Pyrimme tuomaan uusia ja luontevia ratkaisuja tiivistyviin kaupunki- ja liikenneympäristöihin. Huomioimme erilaiset käyttäjäryhmät. Erityisesti haluamme painottaa erilaisten ympäristön arvojen säilyttämisen, hyvän ja kestävän kaupunkitilan merkitystä. Suunnittelumme etenee kiinteässä yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Hankekohtaiseen työtiimiin kuuluu usein WSP:n rakenne- ja geo-suunnittelija, maisema-arkkitehti, hortonomi, kunnallistekniikan insinööri, valaistussuunnittelija sekä tarvittaessa muotoilija, hulevesi- ja esteettömyysasiantuntija ja graafinen suunnittelija.

 

Kaupan asiantuntijat

Kaupunkiarkkitehtuuriyksikkö käsittää asiantuntijat kaupunkitalouden, kaupan ja palveluiden analysointiin ja suunnitteluun.  Tarjoamme kaupan alan konsultointia ja taloudellisten vaikutusten arviointia. Palvelumme koskevat erityisesti yhdyskunta- ja keskustakehityshankkeita, mutta myös liikenteen projekteja. Tuotamme suunnitelmia, joiden avulla yhdyskunnat menestyvät ja kehittyvät vetovoimaisemmiksi. Tärkeänä osana palveluitamme on myös suunnitelmiemme vaikutusten todentaminen.

 

Mallinnustyökalut ja visualisointi

Kaupunkiarkkitehtuuriyksikkö hyödyntää CIM (City Information Modeling) -mallinnusta paikkatietoanalytiikan hyödyntämiseen maankäytön suunnittelussa ja alue- ja kiinteistökehityksessä. CIM vastaa samaa kuin rakennesuunnittelijoille BIM (Building Information Modelling). CIM-malleissa voimme yhdistää tarkan tiedon fotorealistiseen 3D-visualisointiin. Malli toimii samalla suunnittelun ja vuorovaikutuksen välineenä. CIM-mallien kautta suunnitteluun liittyvät liikenne-, melu-, kestävyys-, talous- tai näkymäanalyysit yhdistyvät vuorovaikutteisiin virtuaalimalleihin. Etuna on se, että suunnittelijat, päättäjät ja asukkaat voivat tarkastella omakohtaisesti tilaa ja suunnitelman vaikutuksia esimerkiksi omilla mobiililaitteillaan. Mallien ja analytiikan avulla sekä nykyaikaisimmilla teknologioilla teemme suunnittelua ja arviointeja eri mittakaavoissa maakuntakaavasta aina yksityiskohtaisiin suunnitelmiin.

 

Kaupunkiarkkitehtuuriyksikön palvelut:

 • Arkkitehti- ja pääsuunnittelu    
 • Kaavanlaadintapalvelut, kaupunkisuunnittelu, viite- ja vaihtoehtosuunnittelu, asemakaavoitus
 • Paikkatietoanalyysit, -ennusteet ja tietopohjainen hankesuunnittelu
 • Kaupalliset selvitykset, markkina-analyysit ja toiminnalliset konseptoinnit
 • 3D-kaavoitus ja kaupunkitietomallit hankkeiden tietojohtamiseen
 • Räätälöidyt palvelumuotoiluprosessit
 • Ympäristö- ja rakennushistoriaselvitykset
 • Vaikutusten arvioinnit

 

 

Osaajajoukkomme:  

 • Matti Tapaninen arkkitehti – pääsuunnittelija, yksikönpäällikkö
 • Anni Laurila, arkkitehti, apulaisyksikönpäällikkö   
 • Teemu Jama, arkkitehti                 
 • Petri Saarikoski, arkkitehti
 • Tuomas Vuorinen, arkkitehti
 • Tuomas Santasalo, kaupan asiantuntija
 • Katja Koskela, kaupan asiantuntija ja analyytikko  
 • Reko Laurilehto, arkkitehti yo.
 • Egle Pilipaviciute, arkkitehti yo.
 • Babak Firoozi Fooladi, kaupunkianalyytikko
 • Susanna Harvio, erityisasiantuntija
 • Miisa Pietilä, erityisasiantuntija   

 

Yhteystiedot:

Matti Tapaninen
Yksikönpäällikkö, Kaupunkiarkkitehtuuri
+358 50 574 8626
[email protected]