Kävely ja pyöräily

Kävely ja pyöräily ovat viime vuosina vahvistuneet tärkeäksi osaksi yhdyskuntasuunnittelua. WSP:n liikennesuunnittelu on ollut mukana kehityksessä yhtenä alan kärkiosaajista.

 


Osaamisemme kattaa kävelyn ja pyöräilyn edistämisen ja suunnittelun niin strategioista ja edistämisohjelmista yksityiskohtaiseen suunnitteluun.

Suunnittelun lähtökohtana on aina kestävän kehityksen ja kestävien liikkumismuotojen edistäminen. Näemme pyöräilyn edistämisen yhtenä kestävän kaupunkiliikkumisen avaintekijänä. Se on tehokas kulkumuoto sekä talouden, terveyden että tilankäytön kannalta.

Kävely on puolestaan nousemassa vilkkaan ja elinvoimaisen kaupunkielämän tunnusmerkiksi. Kävely ymmärretään jo yhdeksi liikennemuodoista, mutta hyvän kävelykaupungin edellytykset eivät ole vain liikenteellisiä. Miellyttävän kävelykaupungin luomiseen tarvitaan osaamista myös kaupunkitilan ja ihmisten vuorovaikutuksen ymmärtämisestä.

Tärkeimpiä palveluitamme ovat

 • kävelyn ja pyöräilyn strategiat
 • pyöräilyn edistämisohjelmat
 • kävelyn edistämisohjelmat
 • pyöräilyn tavoiteverkkosuunnitelmat
 • virkistys- ja ulkoilureittisuunnitelmat
 • kävely- ja pyöräilyolosuhteiden auditoinnit
 • pyöräliikennesuunnitelmat (pyörätiet, pyöräkaistat, pyöräilyn laatukäytävät)
 • kävelyn ja pyöräilyn terveysvaikutusten arviointi (HEAT-menetelmä)
 • kävely- ja pyöräilytoimenpiteiden vaikutusten arviointi
 • kävelyn ja pyöräilyn opastussuunnitelmat
 • pyöräpysäköintisuunnitelmat
 • esteettömyyskartoitukset
 • esteettömyyssuunnitelmat ja –ohjelmat
 • liikkumisen ohjauksen edistämishankkeet
 • liikkumissuunnitelmat

Vahvuutemme kävelyn ja pyöräilyn suunnittelussa on asiantuntijoidemme osaaminen ja laaja-alaisuus yhdistettynä yhtiömme monipuoliseen näkemykseen liikenteen ja yhteiskunnan kehittämisestä.  Asiantuntijamme tekevät yhteistyötä yrityksemme maankäytön, vuorovaikutuksen, infrasuunnittelijoiden ja viestinnän asiantuntijoiden kanssa. Teemme tiivistä ja avointa yhteistyötä myös tilaajan kanssa, tuemme tilaajaa tavoitteiden saavuttamisessa ja tuomme työhön mukaan parhaan asiantuntemuksemme. Pidämme asiantuntemustamme yllä seuraamalla tiiviisti Euroopan parhaita käytäntöjä pyöräilyn edistämisessä ja kansainvälisiä esimerkkejä kävelyn edistämisessä. Apuna tässä on yrityksemme laaja kansainvälinen verkosto.

 

Yhteystiedot: 

Juhani Bäckström
Liiketoimintajohtaja, Liikkuminen ja liikenne
+358 40 555 6970 
[email protected]

Olli Haveri
Liiketoiminnan kehitysjohtaja
+358 50 367 4441
[email protected]