Kestävä maiseman asiantuntijoina lähdemme siitä, että ihminen on osa luontoa. Haluamme työllämme luoda positiivista muutosta ja edesauttaa yhteistä matkaamme kohti ekologisesti ja sosiaalisesti kestävämpää yhteiskuntaa.


Tulevaisuutta on nykyään vaikea ennakoida: ilmastonmuutos, monimuotoisuuden väheneminen ja kaupungistuminen ovat voimakkaita muutosvoimia, jotka heijastuvat jokapäiväisen ympäristöömme. Kestävyys on meille eri intressien ja toimintojen yhteensovittamista siten, että luonnonympäristö, sen tarjoamat ekosysteemipalvelut ja resurssien kestävä käyttö ovat lähtökohta ekologisesti, taloudellisesti ja sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan saavuttamiseksi.

Siksi näemme, että kestävyyden eri ulottuvuudet on huomioitava kaikissa suunnitteluhankkeissa ja kaikilla mittakaavatasoilla. Ympäristön lisäksi tästä hyötyvät myös yhteiskunta ja sen asukkaat paremman elämänlaadun kautta.

 

Meillä on vankka kokemus erilaisista perinteisistä ympäristösuunnittelun toimeksiannoista, mutta osaamisemme kuuluu myös mm.

- luontoperusteisten ratkaisuiden soveltaminen esim. hulevesien hallinnassa
- ekosysteemipalvelu- ja viherkerrointarkastelut

- kestävyysohjelmat ja kestävyyden hallintatyökalut:

         - räätälöidyt kestävyyskriteeristöt
         - aluetason ekotehokkuuden arviointi
         - kansainväliset kestävyydenhallinnan työkalut (BREEAM Communities, CEEQUAL)

- kestävän matkailun ja kaupunkikehittämisen konseptit
- infrarakentamisen hiilijalanjälkilaskelmat ja resurssitehokkuustarkastelut
- ilmastonmuutokseen sopeutumisen ohjelmat
- ilmastoriskien kartoitus ja niiden hallinta
- kompensaatiot ja biodiversiteetin vaaliminen

 

Luomme innovatiivisia ratkaisuja yhdistämällä tutkimustietoa luovaan prosessiin ja monialaiseen osaamiseen. Teemme päivittäin läheistä yhteistyötä WSP:n muiden asiantuntijoiden kanssa ja saamme kytkettyä hankkeisiin vaivattomasti mukaan esimerkiksi kaupunki-, liikenne-, hulevesi- ja muotoilusuunnitteluun liittyvää osaamista. Asiakaslähtöisyys, hankkeiden mallintaminen ja suunnitteluratkaisuiden testaaminen 3D -maailmassa ovat meille osa normaaleja suunnittelukäytäntöjä.

 

Yhteystiedot:
Elisa Lähde
Yksikön päällikkö, Kestävä maisema
+358 50 324 5988
elisa.lahde@wsp.com