Ydinosaamistamme on matkailun strateginen kehittäminen visiosta konkretiaan.


Toteutamme yhdessä asiakkaan kanssa matkailun strategioita, kehittämissuunnitelmia, konsepti- ja ideasuunnitelmia sekä saavutettavuusselvityksiä. Kehittämisessä lähtökohtanamme on aina matkailun vastuullisuus. Kestävän matkailun lisäksi erityisosaamistamme ovat muun muassa luonnon virkistyskäytön suunnittelu, palvelumuotoilu ja datan hyödyntäminen suunnittelussa.

Kauttamme saat matkailuhankkeisiin asiantuntija-apua myös arkkitehtisuunnittelun, maisemasuunnittelun, valaistuksen ja äänimaisemien sekä esimerkiksi liikenteen ja liikkumisen suunnittelun huippuosaajista.

Suunnitelmat/ohjelmat räätälöidään vastaamaan toimintaympäristön tarpeita ja toteutetaan osallistavalla otteella. Matkailuasiantuntijoillamme on kokemusta lukuisista kysely- ja haastattelututkimuksista sekä yli 200 työpajan suunnittelusta ja fasilitoinnista.

 

Ydinpalvelumme

KESTÄVÄN MATKAILUN STRATEGIAT
Matkailun taloudellisen, sosio-kulttuurisen ja ympäristöllisen kestävyyden kehittämiseen tähtäävät strategiat ja tiekartat.

MATKAILUN ALUESUUNNITELMAT JA -STRATEGIAT
Matkailun maankäytön ja toimintojen kehittämiseen tähtäävät tavoite- ja yleissuunnitelmat

MATKAILUN SAAVUTETTAVUUS JA MATKAKETJUT
Matkailun fyysisen saavutettavuuden ja matkaketjujen kehittämiseen tähtäävät ohjelmat ja suunnitelmat

 

Yhteystiedot

Susanna Harvio
Business Development Manager
+358 50 3160 193
[email protected]