Kuivaketju10-toimintamalli luo edellytykset kokonaisvaltaiseen kosteudenhallintaan koko rakentamisen ajalla.