Kuivaketju10-toimintamalli luo edellytykset kokonaisvaltaiseen kosteudenhallintaan koko rakentamisen ajalla.


Kosteuskoordinaattorimme vastaa hankkeen kosteudenhallinnasta heti suunnittelun alkuvaiheista aina käyttöönottoon asti ja huomioi kosteuteen liittyvät riskitekijät hankkeen eri vaiheissa ja rakennusosissa. Tehtävään pätevöitynyt kosteuskoordinaattori ohjaa ja valvoo hankkeen osapuolia kosteudenhallinnassa Kuivaketju10-toimintamallin menettelytapaohjeiden mukaisesti. Kuivaketju10-toimintamallin mukaista valvontaa tehdään rinnakkain normaalin työmaavalvonnan ohella.

 

Yhteystiedot:

Juhani Koponen
Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Rakennuttamispalvelut 
+358 40 063 3808 
[email protected]