Kustannussuunnittelu on rakennushankkeiden ohjauksen ja päätöksenteon kannalta keskeinen tehtävä. Teemme kustannussuunnittelua  hankkeiden koosta riippumatta.