Liikennesuunnittelu ja -tutkimus

Liikenteen rooli yhteiskunnan muuttuessa kasvaa jatkuvasti. Uusi valtakunnallinen liikennepolitiikka korostaa käyttäjälähtöisyyttä matka- ja kuljetusketjujen kehittämisessä.

 


Kasvavat ja tiivistyvät kaupunkiseudut edellyttävät liikkumisen priorisointia. Kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen houkuttelevuus on tulevaisuuden avaintekijöitä.

Monialaisella suunnittelulla autamme asiakkaitamme optimoimaan sujuvan ja turvallisen liikkumisen osana yhteiskunnan kehittymistä. Pystymme tarjoamaan projekteissamme liikkumisen asiantuntijoiden lisäksi muun muassa infrastruktuurin, maankäytön ja rakennetekniikan sekä muotoilun asiantuntemusta. Hyödynnämme uusinta tietoa liikkumisen kehittämisestä, missä kansainvälisyytemme on eduksi.

Tavoitteenamme on tuoda asiakkaalle kestävyyden näkökulmasta parhaat mahdolliset ratkaisut, jotka muodostuvat käyttäjien, ylläpitäjien ja ympäristön yhteisvaikutuksesta. Vaikutusten arvioinnissa on tärkeää avoin vuorovaikutteisuus ja kestävyysperiaatteiden huomioon ottaminen. Ratkaisut perustuvat vastuuseemme tulevaisuudesta. Toimiva liikenne lisää aina alueen ja toimijoiden elinvoimaisuutta sekä asukkaiden sujuvaa arkea.

Liikkumiseen liittyviä palveluitamme ovat:

 • Joukkoliikenneselvitykset ja -suunnitelmat
 • Kaavoituksen liikennesuunnittelu
 • Katujen ja teiden esi- ja yleissuunnitelmat
 • Kävelyn ja pyöräilyn selvitykset
 • Liikenne- ja maankäyttömallit
 • Liikenne-ennusteet ja -tutkimukset
 • Liikenteen toimivuustarkastelut
 • Liikennejärjestelmäsuunnitelmat
 • Liikennepoliittiset ja strategiset selvitykset
 • Esteettömyys
 • Liikkumisen ohjaus


Yhteystiedot: 

Juhani Bäckström
Liiketoimintajohtaja, Liikkuminen ja liikenne
+358 40 555 6970
[email protected]

Olli Haveri
Liiketoiminnan kehitysjohtaja
+358 50 367 4441
[email protected]