Me WSP:llä uskomme, että maisemasta löytyvät lähtökohdat parhaaseen lopputulokseen. Luovat ratkaisumme ovat avain viihtyisään, kestävään ja toimivaan julkiseen ulkotilaan. 

 


Maisema-arkkitehtuuri

Huippuosaavat maisema-arkkitehtimme, miljöösuunnittelijamme ja hortonomimme ovat luotettava kumppani julkisten ulkotilojen erilaisissa suunnittelutehtävissä taajama- ja kaupunkiympäristöissä.

WSP:n  maisema-arkkitehdit, miljöösuunnittelijat ja hortonomit työskentelevät maisemasuunnittelussa hyvin monipuolisissa ja eri laajuisissa toimeksiannoissa sekä erilaisissa suunnitteluympäristöissä. Teemme suunnitelmia ja selvityksiä niin luonto- ja  kaupunki- sekä liikenneympäristöön.

Laadimme maisemaselvityksiä, maisemanhoitosuunnitelmia, viheraluesuunnitelmia sekä kaava-asiakirjoihin liittyviä ympäristö- ja rakennustapaohjeita. Yhteistyössä WSP:n kaupunki-, liikenne-, hulevesi- ja muotoilusuunnittelun kanssa kehitämme uusia tapoja tuottaa laadukasta kaupunkiympäristöä. Erityisesti haluamme painottaa kävelijöiden ja pyöräilijöiden merkitystä.

Asiantuntemustamme voi käyttää myös erilaisten hankkeiden ympäristöselvityksiin ja ympäristövaikutusten arviointeihin (YVA), jossa erikoisalaamme ovat maiseman rakenteellisten, kulttuurihistoriallisten ja visuaalisten vaikutusten arviointi. Näissä hankkeissa työskentelemme usein muiden ympäristöalan asiantuntijoidemme kanssa. 


Katuympäristö-, aukio- ja puistosuunnittelu

Suomen WSP:n maisema-arkkitehdit, miljöösuunnittelijat ja hortonomit ovat luotettava kumppani julkisten ulkotilojen erilaisissa suunnittelutehtävissä taajama- ja kaupunkiympäristöissä. Vastaamme viheralan hankkeiden suunnittelusta yleistasosta rakennussuunnitelmiin ja työmaapalveluihin asti. Teemme myös viheralueiden hoidon ja kunnossapidon suunnittelua sekä viherpalveluiden ohjelmointia.

Suunnittelumme etenee kiinteässä yhteistyössä eri alojen asiantuntijoiden kanssa. Hankekohtaiseen työtiimiin kuuluu usein WSP:n kunnallistekniikan insinööri, valaistussuunnittelija, rakenne- ja geosuunnittelija sekä tarvittaessa arkkitehti, muotoilija, taiteilija tai graafikko.

Erityisenä osaamisalueenamme on haastavien kaupunkitilojen luova suunnittelu. Pyrimme tuomaan uusia ja luontevia ratkaisuja tiivistyviin kaupunki- ja liikenneympäristöihin. Huomioimme erilaiset käyttäjäryhmät ja käytämme tarvittaessa yrityksemme esteettömyysasiantuntijaa suunnittelun tukena.

 

Yhteystiedot:

Arto Kaituri
Liiketoimintajohtaja, Ympäristö ja arkkitehtuuri
+358 40 840 0173
[email protected]