Sisäilman laatuun vaikuttavat osaltaan erilaiset orgaaniset hiukkaset ja epäpuhtaudet. Rakennusten kosteusvauriot voivat aiheuttaa sisäilmaan mikrobiologisia epäpuhtauksia (itiöt, toksiinit), jotka voivat aiheuttaa terveydellistä haittaa tai oireita. Erilaisten tutkimusmenetelmien avulla voidaan paikantaa mikrobilähde ja kartoittaa kosteusvaurion laajuus.


Rakennusten kosteusvauriot voivat aiheuttaa terveydelle haitallista mikrobikasvua. Rakenteiden pinnoilla ja huokoisten rakennusmateriaalien sisällä kasvavista home- ja sädesienistä voi levitä sisäilmaan rihmaston kappaleita ja itiöitä, jotka voivat sisältää ärsyttäviä tai toksisia yhdisteitä. Lisäksi home- ja sädesienet voivat tuottaa suoraan sisäilmaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (MVOC), joista osa on ärsyttäviä tai toksisia. Kosteusvauriomikrobit saattavat vaikuttaa ihmisen terveyteen aiheuttamalla ärsytysoireita, tulehduksia ja/ tai allergioita. Tyypillisimpiä mikrobialtistuksen oireita ovat mm. päänsärky, väsymys, kuumeilu, silmien ja limakalvojen ärsytysoireet, hengitystietulehdukset ja niveloireet.

Sisäilman ja rakennusmateriaalien mikrobipitoisuutta voidaan tutkia pinta-, materiaali- sekä ilmanäyttein. Näytteistä tutkitaan bakteerit, homeet ja sädesienet, joista lajikohtaisen mikrobipitoisuuden lisäksi tutkitaan tarkemmin mahdolliset kosteusvaurioindikaattorit. Pinta- ja rakennusmateriaalinäytteistä tehdään laimennossarjat, joista viljellään M2 (2% mallasuute)- ja DG-18 (dikloran-glyseroli) -maljoilla homesienet ja THG (tryptoni-hiivauute-glukoosi) -maljoilla sädesienet ja muut bakteerit. Materiaalinäyte voidaan tehdä myös suoraviljelynä maljoille. Ilmanäyte imetään pumpun avulla samanaikaisesti suoraan THG-, DG-18- sekä M2-maljoille. Ilmanäytteenotto tehdään pääasiassa 6-vaiheisella Andersen-keräimellä. Ulkoilman homeitiöpitoisuudella on myös vaikutusta sisäilman laatuun, siksi ulkoilmasta otetaan aina vertailunäyte lumipeitteisen pakkaskauden ulkopuolella.

 

WSP Finland Oy:n Sisäilmalaboratorio Jyväskylässä on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T269, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025.

Akkreditoinnin pätevyysalueet:

  • mikrobi-ilmanäyte (Andersen)
  • mikrobirakennusmateriaalinäytteet (laimennosviljely ja suoraviljely) ja
  • mikrobipintanäyte (laimennosviljely) (Asumisterveysasetuksen soveltamisohje, Osa IV, Ohje 8/2016, Laboratorio-opas 2018).

Jyväskylän laboratorio on myös Ruokaviraston hyväksymä asumisterveystutkimuslaboratorio.


OTA YHTEYTTÄ!

Outi Tolvanen
Asiantuntija, Laboratorio, Jyväskylä
+358 40 866 9143
outi.tolvanen@wsp.com