Käyttäjälähtöisyys ja osallistava suunnittelu on meillä WSP:llä lähtökohta suunnittelussa. Hyödynnämme hankkeissamme monipuolisesti erilaisia vuorovaikutusmenetelmiä työpajoista ja kyselyistä viestinnällisiin videoihin ja nettisivuihin. 


Vuorovaikutteista suunnittelua toteutetaan asukkaiden, elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien kanssa. Vuorovaikutus suunnitellaan aina projektikohtaisesti ja huomioiden käyttäjä- ja sidosryhmien tarpeet.  Vuorovaikutusvastaavamme tuntevat alamme hyvin ja osaavat täten valita kuhunkin tehtävään sopivimman henkilön sekä laatia vuorovaikutteisen suunnittelun aineiston. Osallistavan suunnittelun menetelmiä voidaan hyödyntää useilla eri toimialoilla esimerkiksi ympäristön, liikenteen, infran ja rakentamisen projekteissa.

 

 Palveluitamme:

 • Työpajojen suunnittelu ja fasilitointi
 • Online-työpajat (etätyöpajat/virtuaalityöpajat)
 • Vuorovaikutusalustojen hyödyntäminen
 • Projektiseminaarit
 • Sidosryhmäkyselyt
 • Karttakyselyt
 • Kouluttaminen
 • Havainnointikävelyt
 • Haastattelut/ryhmähaastattelut/virtuaalihaastattelut
 • Osallistaminen pelillistämisen kautta
 • Projektivideot
 • Palvelumuotoilun menetelmät
 • Nettisivut

 


Yhteystiedot:

Susanna Harvio
Business Development Manager
+358 50 3160 193
susanna.harvio@wsp.com

Pia Salmi

Yksikönpäällikkö, Design Studio
+358 40 720 6571
pia.salmi@wsp.com

Johanna Tschokkinen
Asiantuntija, Kiinteistökehitys- ja hankintapalvelut
+358 40 682 0244
johanna.tschokkinen@wsp.com

Leena Gruzdaitis
Yksikönpäällikkö, Viisas liikkuminen
+358 40 778 6714
leena.gruzdaitis@wsp.com