P1-puhtausvalvontamme varmistaa ilmanvaihtoasennusten puhtaudenhallinnan kohteessa kattaen puhtaustarkastukset asennusalueilla sekä toimintakoe- ja käyttöönottovaiheissa.


Työmaan siirtyessä tilakohtaisiin ilmanvaihtoasennuksiin puhtaudenhallinnassa siirrytään puhtaustarkastuksiin, jossa tarkastuksien tarkoituksena on todeta tilojen ja järjestelmien riittävä puhtaus tilojen käyttöä ajatellen. Tarkastukset voidaan aloittaa ilmanvaihdon asennusalueiden tarkastusvaiheesta, jolloin asennusalueiden riittävä puhtaustaso todetaan ennen asennusten aloittamista. Näin vältetään rakennustyöstä mahdollisesti leviävien epäpuhtauksien siirtyminen ilmanvaihtojärjestelmiin. Toimintakoevaiheessa todetaan tilojen ja ilmanvaihtojärjestelmien riittävä puhtaustaso, jotta ilmanvaihtokoneet voidaan käynnistää. Käyttöönottovaiheessa tilojen puhtaustaso tarkastetaan varmistuen tilojen riittävästä puhtaudesta kiinteistön luovutusvaiheessa käyttäjille.

 

 

Yhteystiedot:

Juhani Koponen

Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Rakennuttamispalvelut 
+358 40 063 3808 
[email protected]