Design Studion pitkä kokemus palvelumuotoilusta ja vuorovaikutteisuudesta tuo uusia mahdollisuuksia organisaatioiden kehittämiselle.


Palvelumuotoilu on palvelujen innovointia, kehittämistä ja suunnittelua asiakaskeskeisesti muotoilun menetelmin. Asiakaskeskeinen lähestymistapamme alkaa käyttäjäkokemuksen havainnoinnista ja tiedonkeruusta. Päämäärämme on löytää ja saavuttaa ne tavoitteet, mitkä asiakkaat ja muut palvelun tarjoamiseen liittyvät sidosryhmät kokevat tärkeiksi ja merkityksellisiksi. Palvelu- ja asiakaskokemuksen parantamisen myötä asiakastyytyväisyys, -uskollisuus lisääntyvät ja liiketoiminnalliset tavoitteet on helpompi saavuttaa. Kun palvelu suunnitellaan hyvin, ennakoimattomia ongelmatilanteita syntyy harvemmin ja asiakkaalle syntyy onnistumisen elämyksiä. Kaupunkisuunnittelussa asukas- ja sidosryhmävuorovaikutuksen avulla osallisten äänet saadaan kuuluviin ja ne jalostetaan osaksi hyvän ympäristön ratkaisuja.


Yhteystiedot:

Pia Salmi
Yksikönpäällikkö, Design Studio
+358 40 720 6571                 
pia.salmi@wsp.com