Maaperän ja pohjaveden tilan selvittäminen ja suojelu ovat osa ympäristöhyvinvointia. WSP:n asiantuntijat ovat tukenasi aina silloin, kun on tarve selvittää alueen maaperän ja pohjaveden tila. Palveluidemme avulla minimoit ympäristöriskit ja hallinnoit kustannuksia ennen suunnittelun ja rakentamisen aloittamista.

 


Maaperään ja pohjaveteen liittyvät palvelumme kattavat kaikki toimenpiteet kohdealueiden toimintahistorian ja nykytilan selvityksistä maaperän ja pohjaveden tutkimuksiin ja kunnostustoimenpiteisiin saakka.
 
Käytämme alan viimeisimpiä kenttäkäyttöön tarkoitettuja analyysilaitteistoja ja kaikki näytteenottajamme ovat sertifioituja. Maaperän ja pohjaveden haitta-aineet tutkitaan pitkäaikaisissa yhteistyölaboratorioissa. Kunnostusta vaativissa kohteissa suunnittelemme kunnostuksen ja hoidamme lupa-asiat, kilpailutamme urakoitsijan sekä valvomme kunnostuksen.
 
Asiantuntijoidemme kokemus kattaa useita laajoja tutkimus-, kunnostussuunnittelu- ja valvontaprojekteja ja meillä on laaja-alainen kokemus ympäristötekniseltä alalta. Palvelemme yhtä lailla teollisuutta, kiinteistöjä sekä yksityistä että julkista sektoria. Monipuolinen kokemus ja osaaminen viranomais- ja sidosryhmäyhteistyöstä sujuvoittaa hankkeiden läpivientiä. Käytössämme on koko WSP:n laaja osaajaverkosto niin Suomessa kuin kansainvälisestikin.

Palvelumme:

— ympäristönsuojelulain mukaiset maaperän- ja pohjaveden perustilaselvitykset
— kohteiden historia- ja nykytilaselvitykset
— maaperä-, pohjavesi-, sedimentti- ja huokoskaasututkimukset
— tutkimustulosten analysointi ja riskinarviointi
— kunnostussuunnittelu ja kustannusarviot
— kunnostuksen valvonta
— viranomaisilmoitukset ja lupahakemukset
— urakka-asiakirjojen laadinta ja kunnostusurakoiden kilpailutus
— velvoiteseurantojen toteutus
— geotekninen suunnittelu
— pohjarakennus- ja kalliosuunnittelu
— rakennusten haitta-aineselvitykset
— ympäristö- ja vesilain mukaiset lupahakemukset

 

Yhteystiedot:

 Anna-Riikka Pehkonen-Ollila
 Projektipäällikkö, Kaivos- ja kalliosuunnittelu
+358 50 528 0771