Laboratoriomme sisäilma-analyyseihin kuuluu valikoima pölyjen ja kuitujen tutkimuksia, kuten teollisten mineraalikuitujen laskenta geeliteipistä sekä kvalitatiivinen pölynkoostumusanalyysi. Analyysit voivat olla apuna esimerkiksi sisäilmaongelmien selvityksessä.


NÄYTTEENOTTO-OHJEET:

lataa ohjeet tästä linkistä>.

 

TILAUSLOMAKE:

lataa lomake tästä linkistä>.


TEOLLISET MINERAALIKUIDUT

Teolliset mineraalikuidut ovat synteettisesti valmistettuja kuituja (mm. lasi- ja kivivilla sekä keraamiset kuidut). Niitä käytetään yleisimmin lämpö-, palo- ja äänieristeenä sekä akustiikkalevyissä.   Teollisia mineraalikuituja sisältävien materiaalien rikkoutuessa kuituja voi päätyä sisäilmaan. Tyypillisiä kuitulähteitä ovat ikääntyneiden tuloilmakoneiden äänieristysvillat sekä huonokuntoiset pinnoittamattomat akustiikkalevyt.

Teolliset mineraalikuidut ovat suhteellisen painavia ja ne laskeutuvat nopeasti, minkä vuoksi kuidut havaitaan hyvin tasopinnoilta otetuista näytteistä. Teolliset mineraalikuidut voivat aiheuttaa tilojen käyttäjille silmien, ihon tai hengitysteiden ärsytysoireita.

 

TEOLLISTEN MINERAALIKUITUJEN ANALYYSIT

Teollisten mineraalikuitujen laskenta geeliteippinäytteestä (14 vrk laskeuma-aika)

  • Tasopintojen kuitupitoisuus lasketaan geeliteippinäytteestä.Viitearvo kahden viikon laskeuma-ajalle on 0,2 kpl/cm2, jonka ylittyminen viittaa kuitulähteen olemassaoloon.

Teollisten mineraalikuitujen tunnistus polarisaatiomikroskoopilla

  • Minigrip-pussiin tai geeliteippiin otetusta näytteestä tutkitaan, sisältääkö se teollisia mineraalikuituja. Menetelmällä ei voida tunnistaa mineraalikuidun tyyppiä, eikä analyysissä käytetä laskennallista viitearvoa.

Teollisten mineraalikuitujen ja –tyypin tunnistus elektronimikroskoopilla SEM-EDS

  • Minigrip-pussiin otetusta näytteestä tutkitaan, sisältääkö se teollisia mineraalikuituja. Analyysissä tunnistetaan eri mineraalikuitujen tyypit (lasi- ja kivivilla, keraamiset kuidut). Analyysissä ei lasketa kuituja, eikä tulosta voi verrata mihinkään viitearvoon.

 

PÖLYNKOOSTUMUSANALYYSI

Tasopinnoilta ja ilmanvaihtokanavista otettavien pölynäytteiden mikroskooppisella analyysillä tutkitaan pölynäytteiden hiukkaskoostumusta ja kuitupitoisuutta. Analyysituloksissa ilmoitetaan näytteen sisältämät pienhiukkastyypit niiltä osin kun näytteen koostumus poikkeaa tavanomaisesta huonepölystä, joka koostuu pääosin orgaanisista hiukkasista kuten tekstiili- ja paperikuiduista, hilse-, ruoka- ja kasvipölystä. Poikkeavia pienhiukkasia ovat esimerkiksi mineraalipohjainen aines, kuten silikaatit, kalkki ja kipsi, sekä teolliset mineraalikuidut, metallipöly ja siitepöly.

Pölynkoostumusanalyysi tehdään pyyhkäisyelektronimikroskoopilla sekä siihen liitetyllä alkuaineanalysaattorilla (SEM-EDS).


Pölynkoostumusanalyysi + teollisten mineraalikuitujen laskenta

  • Yhdistetty tutkimus teollisten mineraalikuitujen laskennasta (geeliteippi) ja pölynkoostumuksesta (pussinäyte). Tutkittavat näytteet tulee ottaa samalta pinnalta ja pölykertymäajalta.

 

OTA YHTEYTTÄ!

Piia Manninen  
Tutkija, asbesti, pöly ja kuidut, Oulu
+358 40 621 7124

piia.manninen@wsp.com