Monialaosaamisemme mahdollistaa kokonaisvaltaisen ratojen suunnittelun. Ratasuunnittelutyömme kattavat radat ja niiden lähialueet, sillat, tunnelit ja alikulut sekä asemarakenteet.


Radan teknisen suunnittelun tueksi voimme tarjota muun muassa rakenne-, silta-, pohjarakennus-, ympäristö- ja arkkitehtuuripalvelujamme.

Käytössämme on viimeisimmät suunnitteluohjelmat ja johdamme usein eri toimialoja koskevia projekteja.

Projektit, joissa olemme mukana, ovat investointeina isoja, useista kymmenistä miljoonista jopa satojen miljoonien hankkeisiin. 

Palvelumme:

 • Ratojen tarveselvitykset
 • Ratojen yleissuunnittelu
 • Ratasuunnittelu
 • Ratojen rakennussuunnittelu
 • Asemasuunnittelu
 • Liityntäliikenne ja liityntäpysäköintien suunnittelu
 • Asemien kalusteiden nykytilan kartoitukset sekä parannussuunnitelmat
 • Kallio- ja pohjarakennussuunnittelu
 • Sillansuunnittelu
 • Ympäristövaikutukset
 • Ympäristösuunnittelu
 • Tunnelisuunnittelu
 • Valaistussuunnittelu 
 • Meluesteiden suunnittelu
 • Projektinjohtopalvelut sekä infran hallintapalvelut
 • Infran asiantuntijapalvelut

 


Yhteystiedot:

Jari Niskanen
Liiketoimintajohtaja, Infra
+358 40 568 2643
[email protected]