Sillat peruskorjataan keskimäärin 30-40 vuoden välein ja kantavuutta joudutaan joskus parantamaan, kun siltojen kuormat ja suunnitteluperusteet muuttuvat. Ennen korjaustöitä tehdään usein toimenpideselvitys, jossa arvioidaan sillan kantavuus ja korjaustöiden kustannukset suhteessa sillan uudelleen rakentamisen kustannuksiin.


Siltojen korjaussuunnittelu perustuu sillan tarkastuksessa ja alkuperäisistä suunnitelmista sekä laskelmista saatuihin lähtötietoihin. Korjaussuunnittelun alussa selvitetään korjauksen periaateratkaisut ja korjaushankkeen taloudellisuus yhdessä rakennuttajan kanssa. Korjaussuunnitelmassa määritetään sillan optimaalisen käyttöiän edellyttämät oikea-aikaiset korjaustoimenpiteet, jotta silta jatkossa täyttää sille asetetut turvallisuudelle, kuormitusolosuhteille ja ulkonäölle asetetut vaatimukset. Korjaussuunnittelu edellyttää hyvää rakenteiden ja korjausmateriaalien tuntemusta, jotta tuotteiden sopivuus ja ominaisuudet tulevat huomioitua. Korjaussuunnitelma laaditaan Liikenneviraston sillan korjausohjeisiin ja sillan kantavuuslaskenta ohjeeseen perustuen.

Korjaussuunnitelma sisältää:

- Suunnitelmapiirustukset
- Korjaussuunnitelmaselostuksen
- Laatuvaatimukset
- Määräluettelon
- Kustannusarvion
- Mahdollisesti tarvittavat kantavuuslaskelmat

 

 Yhteystiedot:

Sami Niemelä
Liiketoimintajohtaja, Sillat
+358 400 157 998
sami.niemela@wsp.com