WSP:n silta- ja korjaussuunnittelu perustuu yli 40 vuoden suunnittelukokemukseen. Arvomme perustuvat suunnittelijoiden ammattiosaamiseen ja työmme laatuun.

 


 
Siltojen kunnossapito ja korjaaminen perustuu järjestelmälliseen tarkastustoimintaan, jonka päämääränä on taata liikenneturvallisuus, estää rappeutuminen ja säilyttää sillan sekä siltapaikan ulkonäkö ympäristöön sopivana.

Tarkastuksilla selvitetään rakenteiden kunto, toimivuus, vauriot sekä korjaustarve eri vaurioitumismekanismien suhteen. Ennakoivalla tutkimuksella saadaan selville myös tulevaisuudessa mahdollisesti syntyvät vauriot, vaikka varsinaisia näkyviä vaurioita ei ole vielä näkyvissä. Tällöin oikeilla kunnossapitotoimilla estetään varsinaisten vaurioiden syntyminen.


Vuositarkastus

Liikenneturvallisuuden ohella sillan vuositarkastuksissa kiinnitetään huomio päällysteisiin, saumauksiin, liikuntasauma- ja kuivatuslaitteisiin, varusteisiin, siltapaikan rakenteisiin yms. Kantavien rakenteiden ongelmat esitetään vain, jos jotain poikkeavaa on tapahtunut.


Yleistarkastus

Yleistarkastus on asiantuntijoiden silmämääräiseen tarkastukseen perustuva arvio sillasta ja rakenteiden kunnosta sekä mahdollisista korjaustarpeista. Yleistarkastus tehdään järjestelmällisesti kaikki rakenneosat läpikäyden. Silmämääräistä tarkastusta täydennetään yksinkertaisin kokein, testauslaitteilla ja käsityövälineillä. Havaintoja tarkennetaan mittauksin ja täydennetään valokuvin. Sillan yleistarkastus tehdään keskimäärin viiden vuoden välein. Näin vältetään tarpeeton rappeutuminen, oikea-aikaisilla hoito- ja kunnossapitotoimenpiteillä.


Erikoistarkastus

Paikan päällä ja laboratoriossa tehtävillä tutkimuksilla selvitetään rakenteiden kunto, rakennemitat ja kantavuus. Vaurioiden syyt, laajuus ja mahdollisesti tulevaisuudessa syntyvät vauriot. Vesistösiltojen erikoistarkastuksen tärkeän osan muodostavat vedenalaiset tarkastukset. Erikoistarkastusraportissa todetaan havaitut vauriot, esitetään korjaustapaehdotukset, niiden kiireellisyys sekä kustannusarvio. Liitämme mukaan aina värivalokuvat rakenteiden vauriotyypeistä.

 

Yhteystiedot: 

Sami Niemelä
Liiketoimintajohtaja, Sillat
+358 400 157 998
sami.niemela@wsp.com