Laadukkaan elämän perusedellytyksiä on puhdas ja turvallinen ilma, jota hengitämme. Sisäilman laadulla on suuri merkitys eri tilojen käyttäjien viihtyvyyteen ja terveyteen, koska vietämme suurimman osan ajastamme sisätiloissa. Mikäli rakennuksen sisäilman laatuun liittyy epäilyksiä, on riittävän laaja ja asiantuntemuksella toteutettu sisäilman kuntotutkimus aiheellista teettää.


Laadukas ja kattava sisäilmatutkimus lähtee liikkeelle rakennukseen perehtymisellä. Kohteen teknisten asiakirjojen sekä kohdekäynnin avulla asiantuntijamme voivat selvittää kuhunkin tilanteeseen parhaiten sopivat mittaus- ja tutkimusmenetelmät. Laadimme ennen tutkimuksia kohdekohtaisen tutkimussuunnitelman, jonka avulla saadaan toteutettua yksityiskohtainen ja riittävän kattava sisäilmatutkimus.

Toimintaperiaatteemme on suunnitella ja toteuttaa sisäilmatutkimus siten, että voimme löytää ongelman aiheuttajan emmekä ainoastaan ongelmasta aiheutuvia yhdisteitä ja haittatekijöitä. Tutkimuksista laaditaan raportti, jossa esitetään tutkimuksissa tehdyt havainnot, mittaus- ja analyysitulokset sekä kattavat jatkotoimenpide-ehdotukset ongelmien poistamiseksi.


Sisäilmatutkimuksemme voi sisältää mm. seuraavia toimenpiteitä: 

  • Tarveselvitys
  • Käyttäjäkyselyt
  • Tutkimussuunnitelman laadinta
  • Riskirakenneselvitys
  • Ilmanvaihdon toimintaselvitys ja puhtaustarkastelut
  • Sisäilman laadun ja sisäilmaolosuhteiden mittaukset
  • Rakenne- ja kosteustekniset tutkimukset
  • Näytteenotto
  • Rakenteiden tiiveystarkastelu
  • Tiedotustilaisuudet

Tutkimuksessa otettavat näytteet toimitamme omaan FINAS akkreditoituun laboratorioomme, akkreditoituun pätevyysalueeseen sisältyvä toiminta ja toimipaikat ovat nähtävissä verkkosivuilta www.finas.fi. Jyväskylän laboratorio on myös Ruokaviraston hyväksymä asumisterveystutkimuslaboratorio.

OTA YHTEYTTÄ!

Mika Matikka
Liiketoimintajohtaja, Korjausrakentaminen
+358 40 562 7096
[email protected] 

Janne Meriläinen (Oulu)
+358 40 620 3313
[email protected]